E-2 Yatırımcı Vizesi için Subway Franchise Yatırımı

E-2 Yatırımcı Vizesi için Subway Franchise Yatırımı

Jack Findaro

Önsöz

Visa Franchise müşterileri ve potansiyel franchise yatırımcıları her hafta, Subway yatırım fırsatları konusunda birtakım sorular yöneltmektedirler. 26.000’i aşan birimi ve 90’dan fazla ülkede olan mevcudiyeti ile en global ve görünürlüğü olan fast-food markalarından biri olduğu için E-2 yatırımcı vizesi için bir Subway franchise’ına yatırım yapmak isteyen E-2 anlaşmalı ülkelerden gelen kişilere böyle bir konseptin neden ilgi çekici olduğunu anlayabiliyoruz. Franchise yatırımı endüstrisindeki uzmanlar olarak Visa Franchise, 700 farklı franchise analiz ettikten sonra, E-2, L-1 veya EB-5’e uygun kendi yatırımını yapmak isteyen kişilere potansiyel bayilik yatırımlarını analiz etmek için çok iyi bir referans olabilecek iyi belirlenmiş yönergeleri sunmayı başarmıştır. Bu makalede detaylıca değinilecek olan Subway franchise’ı üzerinde yaptığımız araştırmalar ve analizler hem Subway’in kötü bir yatırım seçeneği olduğunu hem de E-2 yatırımcı vizesi için uygun bir yatırım olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Subway’in Sorunları

Subway’in sorunları çok yönlü olduğu kadar karmaşıktır. Subway’in başına bela olan sorunların sebebinin A.B.D.’deki en fazla birime sahip franchise olacak kadar büyümesindeki başarısı olduğu söylenebilir. Tattaki değişiklikler, marketin aşırı doyması, kusurlu bir gelişme modeli, yenilik yapmadaki yetersizlikler ve yüksek işten ayrılma oranına sahip zahmetli iş modeli, Subway’in neden bir franchise sistemi olarak başarısız olmaya başladığının ana sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın zamanda olan çoklu birim kapatmalarının ve şu anda satılık Subway birimlerinin miktarının çokluğu, Subway’in karşı karşıya olduğu bu sistematik sorunları kanıtlar niteliktedir.

Aynı zamanda Subway, A.B.D. vatandaşı olmayan veya yeşil kart sahibi olmayan kişilerin franchise sahibi olmasına izin vermemektedir. Bundan ötürü, şimdilik bir Subway yatırımı tavsiye edilmemekle birlikte Subway’in sadece A.B.D. vatandaşlarının ve yeşil kart sahiplerinin franchise sahibi olmasına izin vermesinden dolayı yeşil kartsız yabancı uyruklular için bir seçenek bile teşkil etmemektedir.

Tüketicilerin Değişen Damak tadı

Tüketicilerin damak tadı ve arzuları zamanla değişir. 1990’larda ve 2000’lerin başlarında Subway, “sağlıklı” bir fast-food seçeneği olarak ün kazanmıştır. Müşteriler Subway’e, kendi yoğun hayatlarına uygun olacak hızlı ve daha az kalorili bir yemek yemek için gitmekteydiler. Subway’in “Taze Yiyin” sloganı, daha taze fast-food seçeneği arayan tüketicilere bir hayli etki etmiştir. Fakat zamanla, toplumun “sağlıklı” yemek olarak gördükleri yalnızca düşük kalorili ve taze yemeklerden çıkıp daha kaliteli malzemeler haline gelmiştir. Tüketicilerin birçoğu, yemek alışkanlıkları konusunda artık daha bilinçli kararlar almaktadır. Bu tüketiciler, yiyecek içeriklerinde şeffaflığa ihtiyaç duyar hale gelmiş ve ödeyecekleri fiyat Subway’dekinden biraz daha fazla olmasına karşın, şeffaflık sunan ve daha kaliteli malzemelere sahip Chipotle gibi markaları bilinçli bir şekilde aramaya başlamışlardır. Dünya çapında 26.000’in üzerinde birimiyle Subway, pazarın yeni oluşan zevklerine uymak için franchise’larının sunduklarını yapısal olarak değiştiremeyecek durumdadır. Bu da Subway’i daha az tüketiciye hitap eden bir ürünle baş başa bırakarak Subway franchise’larının birçoğundaki satışların azalmasına sebebiyet olmaktadır.

Pazardaki Subway Birimlerinin Aşırı Doyuma Ulaşması

Kusurlu Gelişme Modeli

Subway birimlerinin aşırı doyuma ulaşması, Subway’in onlarca yıldır kullanmakta olduğu, bir hayli kusurlu gelişme modelinin bir sonucudur. Arka plan bilgisi vermek gerekirse, Subway’in, belirli bir pazarda genellikle franchise bayisi ya da franchise satış çalışanı olan bir “alan geliştiricisi” koydukları, kendine has bir gelişme modeline sahiptir. Bunun ardından bu kişiye, bulunduğu pazarda açtığı birimler kadar bir bedel ödenir. Bu model, her şeyden önce birim artışını ön plana koymasından ötürü Subway birimlerinin miktarının hızlıca artmasında çok işe yaramıştır. Esasında bölge geliştiricileri, bu pazarın demografisinin ve sahip olduğu ortalama gelirinin kaç adet birimi sürdürülebilir bir şekilde destekleyebileceğine bakmaksızın, atandıkları yerde olabildiğince birim açmaya yüksek derecede teşvik edilmektedirler. Büyümeye dahil edilen bu teşvik edici yapı ile A.B.D. çapında aşırı derecede Subway birimi açılmasına neden olmuştur.

Birçok franchiseın bayilerine sunduğu büyük bir avantaj bu bayilerin birimlerinin etrafındaki alanda bölgesel bir tekel sunmasıdır. Bu bölgesel koruma sayesinde franchise bayisi, geliştirmek için çalıştığı pazarına başka bir bayinin gelip satışlarını olumsuz şekilde etkilemesinden korkmadan çalışabilmektedir. Fakat Subway, bayilerine yeterli derecede bölgesel koruma sunmamaktadır. Bölgesel koruma sunmadıkça Subway bayileri, bulundukları yere çok yakın bir noktada açılan bir Subway bayisiyle rekabet riskiyle karşılaşmaktadırlar.

Satışlardaki Yamyamlık Etkisi

Subway’in yüksek derecede kusurlu gelişim modelinden ötürü aşırı doyuma ulaşması, bayileri için birçok soruna yol açmıştır. Muhtemelen tanınmış bir franchise olarak Subway’in, geçen yıllar boyunca bu kadar birime ulaşması, potansiyel franchise yatırımcıları için Subway’in “iyi” veya “nispeten güvenli” olduğuna dair kuvvetli bir gösterge olarak öne çıkmasını sağlamıştır. Fakat durum artık böyle değildir. Subway, A.B.D.’deki franchise pazarlarının büyük bir çoğunluğunda gereğinden fazla birim geliştirmiştir. Bu sektörde, bir Subway bayisinin en büyük rakibinin yakınında bulunan başka bir Subway bayiisi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bunun adı, “satışlardaki yamyamlık etkisi”dir ve bir birimin ya da ürünün satışının başka bir birimin ya da ürünün satışını azaltması olarak tanımlanır. Ortada aşırı miktarda Subway birimi olduğu için, Subway bayileri birbirleri arasında, birimlerin ekonomik faaliyetlerinin belli bir bölgede hiçbir ekonomik açıdan güvenilir birim kalmayana kadar zayıfladığı ve iki tarafı da yiyip bitirdiği bir rekabete sürüklenirler. Bundan ötürü birçok franchise sahibi birimlerini satışa çıkarmakla beraber, kendilerine fırsat ve doğru fiyat sunulması durumunda biz daha çok franchise sahibinin birimlerini satacağına inanmaktayız.

Başarısız İş Planı

Buraya kadar, tipik bir Subway bayisinin, bulunduğu bölgeye çok yakın yerlerde bulunan Subway bayilerinden dolayı karşı karşıya kalabileceği rekabetten ötürü satışlarının olumsuz yönde etkilenmesinden bahsettik. Buna rağmen, bir Subway bayiliği sahibinin iş planını olumsuz etkileyecek başka faktörler de bulunmaktadır. Yüksek işten ayrılma oranı ve uzun mesai saatleri sebebiyle tipik bir bayilik sahibinin çok aktif olması ve işletme üzerinde saatlerini harcaması gerekmektedir. Buna ek olarak Subway’in, kendi bayilerinden yüksek meblağlarda imtiyaz payı ve pazarlama ödeneği kestiği için (sırasıyla %8 ve %5) bayilerin kâr yapmalarını zorlaştırarak iş planlarını daha da ağır bir hale getirmektedir. Tam zamanlı bir yöneticiyi destekleyecek kadar kâr yapamayacak hale gelen birçok Subway bayisi, Subway biriminde çalışmak için saatlerini harcamak zorunda kalmaktadır. Bu sebeple birçok bayii, Subway bayiliğine yapılan yatırımı “Kendi asgari ücretli işinize sahip olmanın en iyi yolu” olarak nitelendirmektedir. Burada gayet net görülmektedir ki tipik bir Subway bayilik sahibinin karşılaşacağı sorunların çokluğundan ötürü herhangi bir potansiyel bayi alıcısının bir Subway bayiliğine yatırım yapmadan önce bir kez daha düşünmesi gerekmektedir.

Yüksek Yatırım Miktarı

Kişiler tipik olarak, bir işletmede çalışmak yerine bu işletmeye sahip olup onu idare etmek için bayiliklere yatırım yapma arayışına girerler. Yeni bir Subway bayii biriminin toplam yatırım maliyeti, birimin büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre 115.000 ilâ 260.000 dolar aralığında olabilirken yatırımın kendisi daha pahalıya patlayabilir. Bunun ana sebebi, bir Subway bayisinin, bir tam zamanlı yöneticiyi karşılayacak kadar gelir elde etmesi için sık sık birkaç tane Subway birimine sahip olmak zorunda olmasıdır. Öteki türlü tek birime sahip bir yatırımcının, kayda değer bir kâr elde etmek uğruna restoranında haftada 70 saatten fazla çalışması gerekecektir. Birkaç tane birime sahip olunduğu zaman yatırım maliyeti yüzlerce bin dolara çıkmaktadır. Eğer bir Subway bayisi, Subway restoranlarında durmadan çalışmalarını gerektirmeyecek şekilde kendisine yetecek kadar kâr yapması için birkaç tane Subway birimine ihtiyaç duyuyorsa, bu bir bayilik işletmesine herhangi yatırım yapmanın amacını anlamsız kılmaktadır.

Subway’e Yatırım, Yabancı Uyruklular İçin Mümkün Değil

Visa Franchise olarak bize, kendi araştırmalarını yapan müşterilerimizden Subway bayiliğine yatırım fırsatları konusunda birçok soru gelmektedir. Bu kişilerin birçoğu, Subway’in geçmişte iyi performans sergilediği ve günümüzde de güçlü bir marka olduğu, A.B.D. dışı ülkelerden gelmektedir. Gerçek şu ki, her ülkede durum farklıdır. Bu makalede altı çizilen hususlar, özellikle sadece E-2 yatırımcı vizesini almak için bir Subway’e yatırım yapmak isteyen kişiler için A.B.D.’de bir Subway bayiliğinin ne kadar kötü bir potansiyeli olduğunu göstermek amacını taşırlar. Buna karşın, yukarıda detaylıca anlatılan ve potansiyel Subway bayilerinin yatırım yapmadan önce bir kez daha düşünmesine sebep olması gereken faktörleri bir kenara bıraksanız bile şunu belirtmek gerekir ki Subway, A.B.D. vatandaşı veya yeşil kart sahibi olmayan kişileri bayi olarak kabul dahi etmemektedir. Bu sebeple, E-2’ye veya L-1’e uygun işletmelere yatırım yapmak isteyen yabancı uyruklu birisi için Subway’i bir yatırım seçeneği olarak düşünmek bir olasılık bile değildir.

Subway Dışında Daha Birçok Bayilik Seçeneği Bulunmakta

Olası bir Subway yatırımına ilgi duyan (ya da bu makaleyi okuduktan sonra, *duymuş* olan) kişilere mesajımız umutlarını yitirmemeleridir. Piyasada, bayilerine büyümek ve kâr yapmak için birçok fırsatlar sunan bir sürü harika franchise yatırımları bulunmakta. Visa Franchise’da, şahsi profillerine ve yatırım hedeflerine en uygun ve aynı zamanda E-2 ya da L-1 yatırımcı vizelerini almak isteyen yabancı uyruklulara açık franchise yatırımı fırsatını arayan kişilere danışmanlık hizmetimizi sunuyoruz. Amacımız, bu fırsatları bularak müşterilerimizin, rahat bir şekilde A.B.D.’de yaşayıp Amerikan Rüyası’nın peşinde koşmalarına izin verecek bir işletmeye yatırım yapmalarını sağlamaktır.

Visa Franchise Kimdir?

Visa Franchise, yatırımcılara, onlara özgü olan hedeflerine uygun yatırım seçeneklerini bularak ve analiz ederek rehberlik etmektedir. Firmanın odağı, E-2 ve EB-5 vizeleri için kalifiye franchiselardır. Visa Franchise, dünyanın dört bir yanından müşteriler için, onların yatırım ve göçmenlik hedeflerine uygun iş fırsatları yakalamaları için yardımcı olmak konusunda güvenilir bir danışmandır. Visa Franchise, müşterilerin kapasitelerini, tecrübelerini ve yatırım miktarını göz önünde bulundurarak onların kendilerine özgü ve şahsi durumları için en uygun seçeneği bulmalarını sağlamaktadır. Visa Franchise, Miami, Florida menşeili olup Orlando, Florida’da ve São Paulo, Brezilya’da ofisleri bulunmaktadır.

Bir bayilik sahibi olmak istiyorsanız bize info@visafranchise.com adresine email atarak veya +1-305-454-7744 numarasından arayarak ulaşabilirsiniz.

Not: Visa Franchise, bayilik şirketlerinin temin ettikleri dışında herhangi bir finansal performans beyanında bulunmaz.

(1) E-2 Anlaşması Yatırımcı Vizesi bir  – A.B.D.’nin bir ticaret ve dolaşım anlaşması yaptığı ve devam ettirdiği bir Ülke – vatandaşının bir A.B.D işletmesine azımsanmayacak bir yatırım yapması  (genelde>$150,000) durumunda A.B.D’de yaşama hakkı tanımaktadır.
(2) EB-5 Vizesi A.B.D’de yapılacak yatırımın ilk 2 senesinde en az 10 A.B.D vatandaşına veya yeşil kart sahibine iş istihdamı yaratacak bir işletmeye en az 500,000 dolarlık bir yatırım gerektirmektedir. Yatırımcılar ya aktif yatırımcı olarak kendi işlerini başlatabilir ya da pasif yatırımcı olarak belirlenmiş bölgesel merkezlere yatırım yapabilirler. 
No Comments

Post A Comment

Looking for a Real Estate Franchise? How About One with 10+ E2 Visa Approvals?

Register and ask your question LIVE to the founder of IPG Florida

Friday, December 4 – 11 AM PT / 2 PM ET / 7PM UK Time