Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Visa Franchise LLC tarafından Muhtemel Bayiilere Yöneltilen Açıklamalar

Visa Franchise LLC, size tanıtılan franchiseların satıcılarının herhangi bir aracısı, çalışanı, temsilcisi ya da başka bir görev altında çalışan bir üyesi değildir. Visa Franchise LLC, sizinle franchise satıcıları arasında gerçekleşecek uzlaşmalarda ortaya konacak hiçbir hükümden sorumlu değildir.

Visa Franchise LLC, istekli olan iş alıcılarını, franchise satıcılarıyla tanıştırma görevini üstlenen bir Bağımsız Yüklenicidir.

Visa Franchise LLC tarafına, arabulucu tarafından tanıtılan bir şirketten bir iş satın almaya karar verdiğiniz surette, satıcı tarafından bir komisyon ödenir. Siz, bizimle çalıştığınız için bir franchise için ödediğiniz ödenekte ya da franchise ücretinde herhangi bir artış olmaz. Franchise şirketi basitçe, değerlendirme ve reklamlandırma işlerini bir dış kaynaktan tedarik etmiştir.

Visa Franchise LLC‘ye, başvuru yapacak kişilerin L-1, EB-5 ve/veya E-2 süreçleri hakkındaki sorularında yardımcı olmak, uygulanabildiği kadar; Göçmenlik Başvurusu için gerekli belgelerin tercümelerini ayarlamasında yardımcı olmak, sermaye kaynağı belgeleri hakkında yardımcı olmak için muhasebe firmaları ve diğer uzmanların ayarlanmasında yardımcı olmak ve gerektiği kadar; sürecin genelini kolaylaştırmak için başvuran kişinin ABD göçmenlik danışmanı ile iletişime geçmek, başvuran kişi ile iletişime geçerken kültürel ve dile değin sorunlar konusunda tavsiyelerde bulunmak ve Göçmenlik Başvurusu’nu ya da Başvuruları’nı etkilemek için makul derecede gerekli diğer hizmetler için, franchise olmayan şirketler tarafından danışmanlık ücreti ödenir.

Visa Franchise LLC, satıcı tarafından temin edilen bilginin doğruluğunu kontrol etmemiş olmakla birlikte satıcının eylemleri, hataları, ihmalleri veya yapılan herhangi bir işlemin sonucu hususlarında herhangi bir sorumluluğu üstlenmemektedir.

Bir franchise satıcısı ile sözleşme imzalamış olmak, sadece siz ve satıcı arasında bir franchise’lık ilişkisi kurulmuş olduğu anlamına gelir. Franchise’laşmış işletmenin sürekli ve aktif yönetimini sizin sağlamanız ya da sağlanacak şekilde gerekli düzenlemeleri sizin yapmanız gerekmektedir.

Franchise’laşmış işletmenin yönetimiyle ilgilenebilemek için ABD’de ne kadar süre şahsen bulunmanız gerektiği hakkında bilgi edinmek için göçmenlik danışamanınızla konuşun.

Visa Franchise LLC, bir franchise sözleşmesi imzalayarak kesin olarak bir ABD vizesi alacağınızı garantilemez. Bu konu hakkında lütfen göçmenlik danışmanınızla konuşun.

Visa Franchise LLC, bir franchise alımında herhangi bir yasal veya finansal tavsiyede bulunmaz. Bu hususta bir avukattan, muhasebeciden veya diğer niteklikli kaynaklardan profesyonel tavsiyede bulunmanız gerekmektedir.

Visa Franchise LLC, herhangi bir franchisein kazancı hususunda hiçbir iddia ya da fikir beyanında bulunmamaktadır. Ticari kazanç hakkında yapılacak fikir beyanları, sadece franchise şirketi tarafından icra edilebilir.

Franchise satın alımı, karmaşık bir yatırım teşkil eder. Bir karara varmak için gereken zamanı ayırın ve seçtiğiniz şirketin merkez binasını kendiniz ziyaret edin. Bütün yatırımla ilgili hususlarda doğru ve mantıklı kararlar alın.

Franchise satışları, Federal Ticaret Komisyonu tarafından denetim altında tutulur. Bir anlaşma yapmakta olduğunuz şirketin yasalara uygun hareket edip etmediğinden emin olmak için en yakın bilgi ofisine başvurun. www.FTC.gov

Aynı zamanda, bulunduğunuz eyalette franchiselar hakkında çeşitli kanunlar olabilir. Tüketici İşleri ile ilgilenen eyalet kurumuna başvurun.

Ayrıca, The International Franchise Association, franchise endüstrisi içinde bir takas dairesi ve bilgi merkezi görevi görmektedir. Daha fazla bilgi için: www.franchise.org

Visa Franchise LLC, bu açıklamanın herhangi bir kısmıyla çelişen bir sözlü beyanda bulunmamıştır.

Visa Franchise LLC, Franchisor’ların FAB’den bilgi kopyalarken hata yapabilir. Franchisor tarafından temin edilen orijinal belgeyi bir hukuk temsilcisi ile incelemeniz şiddetle tavsiye edilir.

Yasal Uyarılar

Bu Web Sitesi’nin Yürütücüleri olan Biz, bu siteyi kullanıcılarımıza halka açık bir servis olarak sunmaktayız.

Lütfen, Web Sitesi’ni nasıl kullanacağınızı belirleyen, aşağıda belirtilmiş temel kuralları dikkatlice gözden geçirin. Ayrıca lütfen unutmayın ki bu Web Sitesi’ni kullanarak burada belirtilen Kullanım Hükümleri ve Koşulları’na bağlı kalacağınızı ve uyacağınızı koşulsuz şartsız kabul etmiş olursunuz. Eğer siz (Kullanıcı), bu hükümleri ve şartları kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmayınız ve bu Web Sitesi’ne herhangi bir öğe yüklemeyiniz ya da buradan herhangi bir öğe indirmeyiniz.

Bu sitenin Yürütücüleri, Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin bu Hükümleri ve Koşulları istediği zaman güncelleme ya da değiştirme hakkına sahiptir. Herhangi bir değişimin ardından Web Sitesi’ni kullanırsanız, Hükümlere ve Koşullara bağlı kalacağınızı ve uyacağınızı koşulsuz şartsız kabul etmiş olursunuz. Bu sebeple, Web Sitesi’ni her kullanışınızda Kullanım Hükümleri ve Koşulları’nı yeniden gözden geçirmenizi size öneririz.

İşbu Kullanım Hükümleri ve Şartları sadece Web Sitesi’nin kullanımında geçerli olup link verilen herhangi bir üçüncü parti sitesinde geçerliliğini yitirirler. Bu Hükümler ve Koşullar ve bizim Gizlilik Politikamız, burada atfen dahil edilmiş şekilde, sizin ve Yürütücülerin arasında, Web Sitesi ile ilgili olan anlaşmanızın tamamını (Anlaşma) teşekkül eder. Burada açıkça verilmeyen bütün haklar gizlidir.

İzinli ve Yasaklı Kullanımlar

Web Sitesi’ni sadece diğer Kullanıcılar ile paylaşım ve fikir alışverişi yapma amacıyla kullanabilirsiniz. Web Sitesi’ni, aralarında antitröst veya diğer yasadışı ticaret ya da işletme faaliyetleri ile ilgili yasaların, federal ya da eyalet güvenliği yasaların, A.B.D. Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu tarafından yürürlüğe sokulan yönergelerin, herhangi bir ulusal ya da başka menkul kıymetler borsasına ilişkin kuralların ve ürün ihracatı ile yeniden ihracatını yöneten herhangi bir A.B.D. yasasının, kuralının ya da yönergesinin bulunduğu ve bunlarla sınırlı kalmadan herhangi bir yerel, eyalet içi, ulusal ya da uluslararası yasayı ihlâl edecek şekilde kullanmanız yasaktır.

Bir şahsa ait bir telif hakkını, patenti, ticari markayı, ticari sırrı ihlâl edecek ya da zimmetine getirecek şekilde herhangi bir şey yüklemeniz veya iletmeniz veya Web Sitesi aracılığıyla sahip olabileceğiniz herhangi bir gizlilik şartını ihlal edecek şekilde bir bilgiyi açığa vurmanız yasaktır.

Web Sitesi’ne herhangi bir virüs, solucan, Truva atı ya da başka türlü zararlı bilgisayar kodu yüklemeniz, ağına ya da sunucularına olağanın dışında yük bindirmeniz veya Web Sitesi’nin normal işleyişine zarar verecek faaliyetlerde bulunmanız yasaktır.

Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir yasadışı, zararlı, saldırgan, tehditkâr, istismar edici, iftira içeren, tacizkâr, karalayıcı, kaba, müstehcen, saygısızca, nefret dolu, sahtekârca, cinsel içerikli, ırksal, etnik olarak ya da aralarında herhangi bir yasadışı suç teşkil eden, hukuki mesuliyete sebebiyet verecek ya da herhangi bir yerel, eyalet içi, ulusal ya da uluslararası yasayı ihlâl etmeye teşvik edici şeylerin de bulunup bunlarla sınırlı olmadan diğer türlü sakıncalı herhangi bir şey yollaması kesinlikle yasaktır.

Diğer Kullanıcıların adres, telefon numaraları, faks numaraları, e-mail adresleri veya Web Sitesi’nde bulunabilecek diğer türlü iletişim bilgilerini, pazarlama veya e-posta listeleri oluşturma amaçlı bir şekilde toplayıp kullanmanız ve diğer Kullanıcılara onların rızası dışında, faks, e-posta ya da başka türlü teknolojik yollarla pazarlama amaçlı bir şey yollamanız kesinlikle yasaktır.

Aynı zamanda Kullanıcıların kişisel bilgilerini, pazarlama amaçlı üçüncü şahıslara dağıtması kesinlikle yasaktır. Yürütücüler, Kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanarak pazarlama ya da e-posta listesi oluşturma amaçlı toplanılmasının, Kullanıcılara rızaları dışında pazarlama ürünleri yollanılmasının ve Kullanıcıların kişisel bilgilerini pazarlama amaçlı üçüncü şahıslara dağıtılmasının, işbu Kullanım Hükümleri ve Koşulları’nı ihlâl edecek nitelikte olduğuna kanaat getirecektir ve bu durumda Yürütücüler, Web Sitesi’ne olan erişiminizi ve kullanımınızı sonlandırma ya da dondurma hakkına sahiptirler.

Yürütücüler aynı zamanda, Kullanıcıların kişisel bilgilerinin rıza dışı pazarlama niyetiyle izinsiz olarak kullanılmasının, birtakım istenmeyen e-postaya karşı konulmuş eyalet ya da federal yasaları ihlâl edecek nitelikte olabileceğini de belirtmektedirler. Yürütücüler, Kullanıcıların kişisel bilgilerinin kötüye kullanımını ilgili emniyet ya da hükümet yetkilisine bildirme hakkına sahip olup, bu yasaların ihlâlini araştıran her yetkiliyle tamamen işbirliğinde olacaktır.

Kullanıcı Girdileri

Yürütücüler, Web Sitesi aracılığıyla sizden herhangi bir gizli ya da şahsi bilgi almak istememektedirler. Web Sitesi’ne ilettiğiniz ya da koyduğunuz her ürün, bilgi ya da başka türlü ileti unsurunun (Katkılar) gizli olmadığı varsayılacaktır.

Bu siteye sunulan her Katkı, Yürütücüler dahil kullanmak isteyen herkes için, sizin tarafınızdan MIT Lisansı altında lisanslandırılır.

Bir şirkette ya da bir üniversitede çalışıyorsanız, boş vaktinizde yaptıklarınız dahil hiçbir şey için telif hakkını bulundurmamanız olasıdır. Bu siteye bir katkıda bulunmadan önce işvereninizden bir yazılı izin alın.

Kullanıcı Tartışma Listeleri ve Forumları

Yürütücüler, zorunlu olmadan, Web Sitesi’nde bulunan, aralarında forumlar ve e-posta listelerinin de bulunup bunlarla sınırlı kalmadan kullanıcıların ileti gönderdiği ya da koyduğu veya sadece birbirleriyle iletişim halinde olduğu yerlerin herhangi bir bölümünü ve buradaki iletilerin içeriğini izleyebilir ve gözden geçirebilir. Fakat Yürütücüler, bu iletilerin içeriği hakkında, telif hakkından, lekeleme unsurlarından, gizlilikten, müstehcen veya başka türlü unsurlardan sorumlu değillerdir. Yürütücüler, Web Sitesi’nde bulunan içeriği istediği gibi değiştirebilir ya da silebilirler.

Kişiyi Tanımlayabilen Bilgilerin Kullanımı

Web Sitesi’ne girilen bilgi, Yürütücülerin o anki Gizlilik Politikası ve bu sitenin belirlenmiş lisansı tarafından kontrol edilir.

Web Sitesi’ne kayıt olurken doğru, güncel ve tam bilgi verdiğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. Bu hesap bilgisini doğru, güncel ve tam tutmak adına elden geçirip hemen güncellemek sizin sorumluluğunuzun altındadır. Eğer sahte, yanlış, eksik veya güncel olmayan bilgi temin ederseniz ya da bu bilginin sahte, yanlış, eksik ya da güncel olmadığı hakkında yerli sebeplerimiz var ise, haber vermeksizin hesabınızı dondurma ya da sonlandırma ve Web Sitesi’ni hem şimdi hem de gelecekte kullanmanıza izin vermeme hakkımız bulunur.

Her ne kadar Web Sitesi’nin belli kısımlarına sadece Web Sitesi’ni ziyaret ederek ulaşılabilse dahi birtakım içeriğe ve/veya Web Sitesi tarafından sunulan ek özelliklere erişebilmek için bir misafir olarak kayıt olmanız ve bir üye olarak da giriş yapmanız gerekebilir. Web Sitesi’nde bir hesap açarken adınızı, adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi temin etmeniz gerekecektir. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğinden siz sorumlu olmakla birlikte hesabınız ve şifreniz ile ilişkili gerçekleşen bütün faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. Şifrenizin ya da hesabınızın izinsiz kullanımı veya başka türlü bir güvenlik ihlâlinden bizi hemen haberdar edeceğinizi kabul ediyorsunuz. Bununla birlikte, hesapları sonlandırılanlar da dahil hiç kimsenin, hesabınızı ve kullanıcı adınızı kullanarak Web Sitesi’ne erişmesine izin vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Yürütücülere ve Web Sitesi’nin işleyişinde rol alan diğer gerçek ve tüzel kişilerin, size servisler sunarken ya da Web Sitesi’nin işleyişi için bilgilerinizi aktarmasını, izlemesini, almasını, stoklamasını ve kullanmasına izin veriyorsunuz. Yürütücüler, girdiğiniz hiçbir bilgi ile sizin ya da üçüncü şahısların Web Sitesi ile aktarılan ya da alınan bilgiyi kötüye kullanımı hakkında herhangi bir sorumluluk ya da yasal yükümlülük taşımazlar. Bilginizdeki şahsi bilginin gizliliğini nasıl koruduğumuzu öğrenmek için lütfen Gizlilik Politikamızı ziyaret edin.

Güvence

Yürütücüleri, aracıları, satıcıları veya tedarikçileri, aralarında bu Hükümler ve Koşulların ihlâli, sizin ya da hesabınıza abone ya da onu kullanan herhangi birisinin, başka bir gerçek veya tüzel kişinin fikir hakkını ya da başka bir hakkını ihlâl etmeniz bulunan ama bununla sınırlı kalmadan, Web Sitesi’ni kullanımınız ya da kötüye kullanımınız hususunda meydana gelebilecek her türlü hak iddia talebinden, hasardan, makul avukat giderleri dahil giderlerden ve harcamalardan korumayı, sorumlu tutmamayı ve zarar görmelerini engellemeyi kabul ediyorsunuz.

Sonlandırma

İşbu Kullanım Hükümleri ve Koşulları, herhangi bir taraf tarafından sonlandırılana kadar geçerlidir. Bu Hükümlere ve Koşullara artık bağlı kalmak istemiyorsanız Web Sitesi’ni kullanmayı bırakmak zorundasınız. Web Sitesi’nden, içeriğinden veya bu hükümlerin, koşulların ve politikaların herhangi birinden memnun değilseniz bunun karşılığında yasal olarak yapabileceğiniz tek şey Web Sitesi’ni kullanmayı bırakmanızdır. Eğer ki kendi zannımızca Web Sitesi’ni kullanım şeklinizin (i) herhangi bir geçerli yasayı ihlâl edici nitelikte, (ii) bizim çıkarlarımıza ya da başka bir gerçek veya tüzel kişinin fikir hakkı ya da başka bir hakkı dahil kendi çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu düşünülüyorsa veya (iii) Yürütücüler, sizin işbu Kullanım Hükümlerini ve Koşullarını ihlâl etmekte olduğunuzu bir sebepten dolayı düşünüyorlarsa Yürütücüler, Web Sitesi’ne veya Web Sitesi’nin belli kısımlarına olan erişiminizi sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptirler.

Garanti Feragatnamesi

Web Sitesi ve ilişkili ürünleri, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” hükmüne dayanılarak temin edilmektedir. İlgili mevzuat izin verdiği kadar Yürütücüler, aralarında pazarlanabilirlik ve amaca uygunluk hususu ile ilgili zımni garantiler veya fikir hakkının ihlâl edilmemesi gibi unsurlar da dahil ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, açık veya zımni bütün garantileri reddetmektedir. Yürütücüler ne Web Sitesi’nin ihtiyacınızı karşılayacağı veya Web Sitesi’ni kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız kullanacağınız konusunda ne de Web Sitesi’nin kullanımı sonucunda elde edecekleriniz hususunda herhangi bir beyanda veya garantide bulunmazlar. Yürütücüler, Web Sitesi’nin işleyişi veya Web Sitesi’nde bulunan bilgi, içerik, ürünler veya eşyalar hakkında herhangi bir beyanda veya garantide bulunmazlar.

 

Hiçbir durumda Yürütücüler veya onların vekilleri, satıcıları veya tedarikçileri, Web Sitesi’nin kullanımı, kötüye kullanımı veya kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan hiçbir zarardan (içinde kâr kaybı, iş aksaması veya bilgi kaybından ötürü zararlar olup bunlarla sınırlı kalmadan) her ne kadar Yürütücüler bu zararların olasılığından önceden haberdar edilmişlerse de sorumlu tutulamazlar. Bu ret, bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Bazı yetki alanlarında, olası veya gerçekleşmiş zararlar için olan yükümlülüğün reddine veya sınırlandırılmasına izin verilmediği için yukarıda bahsi geçen sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

 

Web Sitesi’nden indirilen ya da Web Sitesi’nin kullanımı sonucunda elde edilen her türlü içeriğin sizin takdiriniz ve sorumluluğunuz dahilinde olduğunu ve bahsi geçen indirilmiş içeriğin sonucunda bilgisayarınızda oluşan herhangi bir hasardan, veri kaybından ya da sekteye uğrayan işten sadece sizin sorumlu olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Yürütücüler, Web Sitesi’nde bulunan, önerilen ya da gönderme yapılan her türlü bilginin ya da fikrin sonucunda oluşan ya da oluştuğu iddia edilen kayıp ya da hasardan sorumlu olmazlar. Web Sitesi’ne katılımınız kendi sorumluluğunuz dahilindedir. Sizin tarafınızdan, Yürütücülerden veya Yöneticiler, çalışanları veya üçüncü şahıslar aracılığıyla elde edilen hiçbir bilgi ya da öneri, burada açıkça belirtilmemiş hiçbir garantiyi geçerli kılmaz. Bu siteyi kullanarak, bu siteyi kullanımınızın sadece sizin sorumluluğunuz altında olduğunu kabul ediyorsunuz.

Yükümlülük Sınırlandırması. Hiçbir koşul altında ve hiçbir yasa veya tazminat yükümlülüğü, kontrat, cezai ihmal, kusursuz sorumluluk ve diğer türlü hiçbir adlî kuram dahilinde Yürütücüler veya vekilleri, satıcıları ya da tedarikçileri, kullanıcıya ya da başka bir şahsa karşı, Web Sitesi’nin kullanımı ya da kullanılamaması sonucunda doğan ve Web Sitesi’nden herhangi bir hassas bilginin iletilmesinden ötürü oluşan güvenlik ihlâli veya Web Sitesi’nde elde edilen herhangi bir bilgi yüzünden, aralarında kâr kaybı, iyi niyet kaybı, veri kaybı ya da bozulması, iş aksaması, sonuçların doğruluğu veya bilgisayar bozulması gibi unsurların bulunup, bunlarla sınırlı kalmadan oluşan özel, tesadüfî veya nihai her türlü kayıptan veya zarardan, Yürütücüler’in yetkili bir temsilcisi bu tür zararların gerçekleşme olasılığı hakkında önceden haberdar edilmiş olsa da veya bu olasılığı önceden bilmesi gerekiyorsa da yükümlü olmazlar.

Yürütücülerin Web Sitesi ile ilgili toplam biriken yükümlülükleri, her türlü iddia için 5 ABD Doları’nı ($5,00) aşamaz. Kullanıcı, bu süregelen yükümlülük sınırlandırılmalarının pazarlığın temelini oluşturduğunu ve Yürütücüler’in Web Sitesi’ni bu sınırlandırmalar yokluğunda temin etmeyeceklerini bilinçli olarak kabul etmektedir.

Genel

Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının hükümleri, işbu Hükümler için geçerli değildir. Bir taraf, başka bir tarafa sadece o tarafın şirket iş merkezine baş adli memuruna hitaben yazı ile ya da tarafın yazı ile belirttiği bahsi geçen türden başka bir adreste ya da bahsi geçen türden başka bir yolla ihtarname verebilir. İhtarname, faks ya da elle teslim edildiğinde, iadeli taahhütlü ücreti ödenmiş posta yoluyla 5 iş günü sonrasında veya uluslararası ücreti ödenmiş gece kuryesi ile 7 iş günü sonrasında verilmiş addedilir. Eğer buradaki hükümlerden herhangi biri uygulanamaz addedilirse geri kalan hükümler, bütün gücüyle geçerliliklerini sürdürürler. Bununla beraber taraflar, bu tarz uygulanamaz bir hükmü, işbu hükmün gayesine ve ekonomik etkisine en yakın olacak uygulanabilir bir hükümle değiştirmeyi kabul ederler. Kısım başlıkları, referans amaçlı olup ilgili kısmı belirleyecek, sınırlayacak, anlatacak ya da açıklayacak nitelikte değildirler. Yürütücülerin, işbu Anlaşma’nın sizin ya da başka birisinin tarafından ihlâline karşı faaliyete geçmekte başarısız olmaları Yürütücüleri, bahsi geçen ihlâl veya sonrasında gerçekleşecek herhangi bir ihlâl hususundaki haklarından feragat ettirmez ve bu haklarını sınırlandırmaz. Bu Anlaşma’dan ya da Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanımından ötürü çıkan her türlü dava veya yasal işlemin, Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerine götürülmesi gerekmekle beraber şahsa bağlı yetkiyi ve bu mahkemelerin yerini kabul ediyorsunuz. Web Sitesi’ni kullanımınızla ilgili her türlü hukuki sebep, hukuki sebebin veya iddianın ortaya çıkmasını müteakiben en geç bir (1) yıl içerisinde mahkemelere taşınmalıdır. Bu Hükümler, taraflar arası mutabakatın ve muvafakatin tamamını ortaya koymakla beraber, konularına göre taraflar arasında yapılan her türlü yazılı veya sözlü anlaşmayı veya muvafakatnameyi hükümsüz kılar. Bu Anlaşma’daki herhangi bir hükmün ihlâlinin geçersiz kılınması, gerçekleşmiş ya da sonrasında gerçekleşebilecek diğer ihlâlleri de geçersiz kılacaktır anlamına gelmez.

Diğer Materyallere Bağlantılar

Web Sitesi’nde, bağımsız üçüncü şahıslara ait ve onlar tarafından yürütülen sitelere bağlantılar bulunabilir. Bu bağlantılar sadece sizin rahatınız ve referans amaçlı sunulmuştur. Bu sitelerin kontrolü bizim elimizde olmadığı için bu sitelere konulan içerikten sorumlu değiliz. Yürütücülerin bu tarz bağlantıları temin etmesi, bunun ilgili site için bir tür destekleme, yetkilendirme veya finansörlük teşkil ettiği anlamına gelmez ve Yürütücüler, ilgili site ile olan herhangi bir desteğin, finansörlüğün veya bağlılığın yokluğunu Web Sitesi’nde belirtme hakkına sahiptirler. Web Sitesi tarafından bağlantısı verilen herhangi bir üçüncü şahsa ait siteye erişmeye karar verdiğinizde bunu tamamen kendi sorumluluğunuz altında gerçekleştirmiş olursunuz. Bazı siteler, otomatize arama sonuçları kullandıkları veya uygunsuz ya da rahatsız edici bilgiye sahip sitelere bağlantılar verebilecekleri için, üçüncü şahıslara ait sitelerde bulunan materyalin doğruluğu, telif haklarına uyumu, yasallığı veya edep ve adaba uygunluğu hususundan Yürütücüler sorumlu değildirler ve siz, bu siteler hakkında bizi karşı olabilecek bütün iddialardan geri dönüşsüz feragat ediyorsunuz.

Gizlilik Politikası

Bu Web Sitesi’nin Yürütücüleri olan biz, işbu siteyi kullanıcılarımıza halka açık bir hizmet olarak sunuyoruz.

Mahremiyetiniz bizim için önemlidir. Amacımız, size en uygun ve sizin için en kullanışlı bilgileri, kaynakları ve hizmetleri size sunan kişisel ve çevrimiçi bir deneyimi temin etmektir. İşbu Gizlilik Politikası, Web Sitesi’nin size hangi koşullar altında temin edildiğini tarif etmek amacıyla yazılmıştır. Gizlilik Politikası, diğer hususların yanı sıra, Web Sitesi’ne ziyaretiniz esnasında elde edilen verinin nasıl toplandığını ve kullanıldığını ele alır. Size işbu Gizlilik Politikası’nı okumanızı şiddetle tavsiye ederiz. Web Sitesi’ni kullanarak onun Gizlilik Politikası’nın hükümlerine bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz. Eğer Gizlilik Politikası’ndaki hükümleri kabul etmezseniz, Web Sitesi’ne ya da ondan elde ettiğiniz materyallere erişmeye veya onları kullanmaya son vermeniz gerekecektir. Eğer Web Sitesi’nden memnun değilseniz mutlaka bizimle iletişime geçin, öteki türlü yapabileceğiniz tek şey bu siteden çıkmak ve bu siteyi gelecekte bir daha kullanmamaktır.

Bir web sitesini idame ettirme süreci, durmadan gelişen ve değişen bir süreçtir ve Yürütücüler, gelecekte her an, önceden haber vermeksizin, işbu Gizlilik Politikası’nın hükümlerini değiştirmeye karar verebilirler. Web Sitesi’ni veya bu siteden elde ettiğin materyalleri kullanmanız, kullandığınız esnadaki Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yürürlükte olan Gizlilik Politikası, Web Sitesi’nde bulunmakla beraber her ziyaretinizde herhangi bir değişiklik olmuş mu diye bu politikaya göz atmanız yerinde olur.

İşbu Gizlilik Politikası’nın Kapsamı Dahilindeki Siteler

İşbu Gizlilik Politikası, Yürütücüler tarafından idame ettirilen bütün web siteleri, alanları, bilgi portalları ve kayıt defterleri için geçerlidir.

Çocukların Mahremiyeti

Yürütücüler, çocukların mahremiyet ihtiyaçlarını sağlamak konusunda ellerinden geleni yapmakla birlikte biz, anne-babalara ve velilere, çocuklarının çevrimiçi aktiviteleri ve ilgileri hususlarında daha aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ediyoruz. Yürütücüler, bilerek çocuklardan bilgi toplamamakla beraber bu Web Sitesi’ni çocuklara yönelik bir şekilde idame etmemektedirler.

Yürütücüler’in Sorumluluğu Dışındaki Sitelere Bağlantılar

Yürütücüler’in web siteleri, kullanıcılarımızın rahatı için üçüncü şahıslara ait web sitelere bağlantılar bulundurabilirler. Eğer ki bu bağlantılara girerseniz Yürütücüler’in web sitesinden ayrılırsınız. Yürütücüler, bahsi geçen üçüncü şahıslara ait web sitelerini kontrol etmemekle birlikte bu sitelerin politikalarıyla uygulamalarının işbu Gizlilik Politikasıyla uyumlu olup olmayacağı hususunda herhangi bir teminat veremezler. Örneğin, diğer web siteleri, sizin hakkınızda, bu belgede açıklanankinden farklı bir yolla sizin şahsi bilgilerinizi toplayıp kullanıyor olabilir. Bu sebepten ötürü, diğer web sitelerini dikkatlice ve kendi sorumluluğunuz dahilinde kullanın. Herhangi bir web sitesinde, şahsi bilgi paylaşmadan önce o sitenin gizlilik politikasını okumanız konusunda sizi teşvik ediyoruz.

Topladığımız Bilgi Türleri

Kişisel Olmayan Bilgiler

Kişisel olmayan bilgiler, herhangi bir şahsın kimliği ile doğrudan ilişkili olmayan kullanım ve servis işleyişi ile ilgili verileri kapsar. Yürütücüler, kullanıcıların web sitelerini nasıl kullandığını değerlendirmek amacıyla kişisel olmayan bilgileri toplayabilirler ve analiz edebilirler.

Yığma Bilgiler

Yürütücüler, bilgisayarın bize doğrudan gönderdiği ve herhangi bir şahısla ilişkilendirilemeyen bilgi türü olan yığma bilgiyi toplayabilir. Örneğin bunlar başvuru verileri (sitemizi ziyaret etmeden hemen önce ve ziyaret ettikten hemen sonra girdiğiniz siteler), görülen sayfaları, sitemizde ne kadar zaman harcadığınız ve İnternet Protokolü (IP) adresleridir. IP adresi, internete erişim sağladığınız zaman otomatik olarak size tayin olunan bir numaradır. Örneğin, sitelerimizin birinden bir sayfa talep ettiğinizde sunucularımız, kullanıcı demografiği ve trafik modeli ile ilgili yığma raporları çıkartmak ve sistem yönetimi için IP adresinizi kaydeder.

Kayıt Dosyaları

Web Sitesi’nden bir dosya istediğiniz ya da indirdiğiniz her zaman Yürütücüler, bu olaylar ile ilgili verileri ve IP adresinizi bir kayıt dosyasında saklayabilir. Yürütücüler, bu verileri trend analizi yapmak, Web Sitesi’ni yönetmek, kullanıcıların hareketlerini izlemek ve yığınla kullanma veya diğer türlü iş amaçlı kullanmak için kullanabilirler.

Çerezler

Sitemiz, internet tarayıcınızın bir özelliğini kullanarak bilgisayarınıza bir “çerez” yerleştirebilir. Çerezler, bir web sitesinin bilgisayarınızın sizin bilgisayarınızda depoladığı küçük bilgi paketleridir. Yürütücülerimizin web siteleri, siz sitemizi her ziyaret ettiğinizde bu çerezleri okuyabilirler. Çerezleri, her seferinde sitemizi ziyaret ettiğinizde tekrardan şifrenizi girmemeniz için şifrenizi kaydetmek, ilginize uygun içerin sunmak ve ziyaret ettiğiniz sayfaları izlemek gibi farklı amaçlarda kullanabiliriz. Çerezler, sitemize olan ziyaretinizin olabildiğince size uygun ve sizin için değerli olması amacıyla deneyiminizi kişiselleştirmek için topladığımız bilgiyi kullanmamızı sağlar.

İnternet tarayıcılarının çoğunu, çerezlerle nasıl baş edecek şekilde ayarlanabilir. Tarayıcı seçeneklerinizi, çerezler hakkında size seçenekler sunması için değiştirebilirsiniz. Çerezlerin hepsini kabul etme, bir çerez konulduğu zaman bilgilendirilme veya bütün çerezleri reddetme seçenekleriniz bulunur. Eğer çerezleri reddetmeyi seçerseniz, web sitemizin işlevlerinden ve kolaylıklarından bir kısmı istenildiği gibi çalışmaz hale gelebilir ve Yürütücüler’in katılmak için kayıt olunması gereken hizmetlerini kullanamaz veya sitemizi her ziyaretinizde yeniden kayıt olmak zorunda kalırsınız. İnternet tarayıcılarının çoğunun araç çubuğunun “Yardım” kısmında, tarayıcının çerezleri reddetmesini sağlamak için tarayıcının nasıl sıfırlanabileceğinin talimatları bulunur. Sizin izniniz olmadan çerezlerdeki şahsi olmayan bilgileri, şahsı tanımlayabilecek bilgilerle eşleştirmeyiz.

Web İşaretçileri

Yürütücülerin web siteleri aynı zamanda, sizin web sitemizi ve seçilmiş finansörlerimiz veya üyelerimizin web sitelerini nasıl kullandığınız, özel promosyonları ve haber bültenlerini nasıl kullandığınız ve diğer aktiviteleriniz ile ilgili şahsi olmayan bilgiler toplamak amacıyla web işaretçileri kullanabilirler. Web işaretçileri, kaç kişinin bizim ve seçilmiş finansörlerimizin sitelerini kullandığını, kaç kişinin e-postalarımızı açtığını ve bu faaliyetlerin ne amaçla yapıldığını istatistiki olarak izlememizi sağlarlar. Web işaretçilerimiz, bizim ve finansörlerimizin dışındaki sitelerdeki aktivitenizi izlemek için kullanılmazlar. Yürütücüler, sizin izniniz olmadan web işaretçilerindeki şahsi olmayan bilgileri, şahsı tanımlayabilecek bilgilerle eşleştirmezler.

Şahsi bilgiler

Şahsi bilgiler, sizin adınız ve hüviyetiniz ile alakalı bilgilerdir. Yürütücüler, şahsi bilgileri ihtiyaçlarınızı ve ilgi alanlarınızı öğrenip size daha iyi hizmet edebilmek amacıyla kullanırlar. Yürütücüler’in web sayfalarının bir kısmında bilgi isteyebilir, e-posta listelerine abone olabilir, çevrimiçi tartışmalara katılabilir, belgeler üzerinde başkalarıyla birlikte çalışabilir, geribildirim verebilir, kayıtlara bilgi girebilir, organizasyonlara kaydolabilir, üyelik başvurusu yapabilir ya da teknik komitelere veya çalışma gruplarına katılabilirsiniz. Bu sayfalarda bize verdiğiniz bilgiler arasında adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, kullanıcı isimleriniz, şifreleriniz, fatura bilgileriniz veya kredi kartı bilgileriniz bulunur.

Bilginizi Nasıl Kullanıyoruz

Yürütücüler, kendi web sitelerinin kullanılabilirliği, performansı ve verimliliği hakkında rapor vermek amacıyla toplanan şahsi olmayan bilgileri kullanabilirler. Bu bilgiler, sitenin kullanılabilirliğini, deneyimlenmesini ve içeriğini geliştirmek için kullanılabilir.

Yürütücüler, kendi üyelerinin aktivitelerini ve bu üyelerin Yürütücüler’in standartları ve projeleri üzerindeki işbirliğini destekleyecek hizmetler vermek için şahsi bilgileri kullanabilirler. Yürütücüler’in sadece üyeler için olan web sitelerine erişirken şahsi bilgileriniz, işbirliğini desteklemek, izinli erişim sağlamak ve üyeler arası iletişimi kolaylaştırmak için izlenebilir.

Kredi kartı bilgileri, üyelik başvurularını kolaylaştırmak için ya da web sitemizden bir ürün veya hizmet satın alırken, istenilen hizmetleri temin ettikten sonra tutulmayacak şekilde toplanabilir. Kredi kartı numaraları sadece ödeme işlemini yapmak için kullanılıp başka amaçlarla kullanılmaz. Ödeme işletim hizmetleri, üçüncü bir şahsa ait ödeme hizmeti aracılığıyla yapılabilmekle beraber, Yürütücülerin haricinde bir yönetim şirketi, Yürütücülerin finansal aktivitelerini destekleyebilir. Yöneticiler, bu işlemleri kolaylaştırmak için şahsi bilgilerinizi partnerleriyle paylaşabilir.

Bilgi Paylaşımı

Yürütücüler, hiçbir bireyin şahsi bilgisini ya da e-posta adresi listelerini kimseye pazarlama amaçlı satmaz ya da kiralamaz, bununla beraber biz, bu bilginin güvenliğinin teminatı için ticari açıdan makul adımlar atmaktayız. Fakat Yürütücüler, gelecekte birleşecekleri veya üçüncü bir şahsın görevini kısmen ya da tamamen devam ettirmesi amacıyla istediği transferi yapabileceği bir kuruluşa bu tür herhangi bir bilgiyi sağlama hakkını saklarlar. Aynı zamanda eğer bizim, sizin Kullanım Hükümlerini ve Koşullarını ihlâl ettiğinize ya da herhangi bir yasadışı aktiviteye giriştiğinize ya da karıştığınıza inanmak için yeterli sebebimiz var ise sistemlerimizi veya işimizi korumak amaçlı biz, her türlü şahsi bilgiyi açığa çıkarma hakkını da bulundururuz. Buna ek olarak, şunun farkında olunuz ki bazı durumlarda Yürütücüler, hukuki veya diğer türlü resmi mahkeme celbini, izin belgesini veya diğer türlü emirleri takiben Yürütücüler, şahsi bilgilerinizi açığa çıkarmak zorunda kalabilirler.

Açık işleyişimizi sürdürmek amaçlı, Yürütücüler, aktivitelerimizin büyük bir kısmını barındıran herkese açık bir arşiv tutabilir. Örneğin, Yürütücüler tarafından yönetilen bir herkese açık posta listesine veya tartışma forumuna e-mailinizi yazmanız, haber postalarımızdan birine abone olmanız veya herkese açık buluşmalarımızdan birine kaydolmanız durumunda e-posta adresiniz, herkes tarafından erişilebilen arşivlerin bir parçası haline gelebilir.

Bazı sitelerde anonim kullanıcılar içerik girebilirler ve/veya forum tartışmalarına katılabilirler. Bu durumda, bu çeşit bir kullanıcıyla herhangi bir kullanıcı adı ilişkilendirilemeyeceğinden, kullanıcının IP adresi, kullanıcı kimliği rolünü üstlenir. Yürütücüler’in sitelerinden birinde anonim olarak bir içerik veya mesaj gönderdiğinizde IP adresiniz herkes tarafından görülebilir.

Eğer Yürütücüler’in web sitesinde veya e-posta listesinde kayıtlı bir üyeyseniz şahsi bilginizin bir kısmının diğer kullanıcılar ve geri kalan herkes tarafından görünebilir olabileceğinden haberdar olun. Yürütücüler’in kullanıcı veri tabanları; adınız, e-posta adresiniz, ait olduğunuz şirket (bir kurumsal üyeyseniz) ve vermeyi seçtiğiniz diğer türlü şahsi adresler veya kişiyi tanımlayan veriler hakkında bilgiler barındırır. Bu veriler, Yürütücüler’in diğer üyeleri ve geri kalan herkes tarafından görülebilir. Adınız, e-posta adresiniz ve verdiğiniz diğer bilgiler, Yürütücüler’in herkese açık kayıtlarında, çeşitli komiteler, çalışma grupları ve katıldığınız benzer aktiviteler ile aralarında (i) bu tür aktivitelerin kalıcı olarak konulan katılım ve üyelik kayıtları, (ii) kalıcı olarak arşivlenebilecek olan, aktivite tarafından yaratılan belgeler ve (iii) mesaj içeriği ile, herkese açık olabilecek şekilde Yürütücüler’in e-posta listelerinin kalıcı arşivleri olmak üzere çeşitli yerlerde ilişkilendirilebilir.

Web sitemizin; forumlar ve haber grupları gibi herkese açık alanlarında ifşa ettiğiniz her bilgi (şahsi bilgi dâhil), başkaları tarafından toplanabilecek, dağıtılabilecek ve kullanılabilecek herkese açık bilgi haline gelir. Diğer insanların faaliyetlerini kontrol edemeyeceğimiz için, bu tür herkese açık forumlarda kendiniz veya başkaları hakkındaki bilgiyi ifşa ederken dikkatli olun.

Yürütücülerimizin web sitelerinin uluslararası kapsamından ötürü şahsi bilginiz, özellikle ülkenizin mahremiyet kanunlarıyla yönergelerince bu tarz bilginin yeterli derecede güvende tutulması konusunda zayıf olarak addedilen ülkelerde yaşayan kişiler dahil yaşadığınız ülkenin dışındaki kişiler tarafından görülebilir. Eğer bu Gizlilik Politikası’nın uygulanabilir yerel yasalarla çelişip çelişmediğinden emin değilseniz bilginizi göndermeyin. Eğer Avrupa Birliği’nde iseniz, bilginizin Avrupa Birliği tarafından yetersiz veri korumasına sahip olduğu düşünülen bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderileceğinin farkında olun. Buna rağmen, 24 Ekim 1995 tarihli 95/46/EC sayılı, şahsi verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkında olan Avrupa Birliği Yönergesi’nin (“AB Gizlilik Yönergesi”) yürürlükte olduğu yerel kanunlar gereğince, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde bulunan ve şahsi bilgilerini paylaşan bireyler, bu verinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde kullanılmasını ve Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılmasını ve orada depolanmasını kabul ederler.

Eğer şahsi bilgilerinizin Yürütücüler tarafından toplanıp kullanılmasını istemiyorsanız Yürütücüler’in web sitelerini ziyaret etmeyin veya onların web sitelerine ya da e-posta listelerine üyelik başvurusunda bulunmayın.

Üye Bilgisinin Doğruluğu ve Ulaşılabilirliği

Yürütücüler, üyelerimizin şahsi bilgisini doğru olmasında ellerinden geleni yaparlar. Bize sunduğunuz her bilgi doğrulanabilir ve değiştirilebilir. Bunu yapmak için lütfen bize e-posta yoluyla bir istek yollayın. Üyelerimize, istedikleri zaman bilgi güncelleyip silebilecekleri kişisel profillerine çevrimiçi erişim sağlayabiliriz. Üyelerimizin mahremiyeti ve güvenliği açısından onlara şahsi profil verilerine erişim sağlamadan önce onları tanımlamak için kullanıcı adı ve şifre gibi etaplardan geçebiliriz. Yürütücülerin web sitelerinin bazı kısımları, şifre veya diğer türlü kişisel tanımlayıcılar kullanarak erişimi belli kişilerle sınırlandırabilirler. Şifre istenmesi, sadece üyeler için olan bir kaynağa erişmeye çalıştığınız anlamına gelecektir.

Güvenlik

Yürütücüler, Web Sitesi’nin kullanıcılarının şahsi bilgilerini korumak için, sunucularında güvenlik duvarı veya diğer türlü güvenlik önlemleri kullanarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadırlar. Fakat, hiçbir sunucu %100 güvenli olmamakla birlikte bu site dahil girdiğiniz her sitede kendinizle ilgili kişisel veya gizli bilgi paylaşmadan önce bu hususu göz önünde bulundurmalısınız. Şahsi bilginin büyük bir kısmı, işbirliği ve tartışma gibi üye hizmetleriyle birlikte kullanılıp adınız, çalıştığınız şirket ve e-posta adresiniz gibi şahsi bilgileriniz Yürütücüler’in web sitelerinin diğer üyeleri ve geri kalan herkes tarafından görünür olacaktır. Paylaştığınız bilginin ele geçirilmesi, değiştirilmesi veya kötüye kullanılması hususlarında Yürütücüler herhangi bir yükümlülük kabul etmezler. Şahsi bilgilerinizin gizliliğin temini sadece sizin sorumluluğunuz altındadır. Lütfen Web Sitesi’ne girerken ve şahsi bilgilerinizi temin ederken dikkatli olun.

Hakkımızda

Vize Bayilik özel hedeflerine uygun en iyi yatırım fırsatlarını belirlemek ve analiz etmek için yatırımcıları önerir.

Biz E-2 vizesi için hak yabancı uyruklu, L-1 veya EB-5 danışmanları güvenilen ve 150.000 $ minimum yatırım miktarı ile, ABD Franchise sahibi olmak istiyorum.

Devamını oku

Tips For Applying for Your E2 Visa in 2022

Thursday, December 9 – 1 pm LA | 4 pm NY | 9 pm London