Limited Şirket mi Anonim Şirket mi? Vergi “Konusunun” Ötesinde

Limited Şirket mi Anonim Şirket mi? Vergi “Konusunun” Ötesinde

Bir şirketi ABD’de kaydettirirken hangi kurumsal yapının daha iyi olduğu sorusu bize sık sık soruluyor ve bunun cevabıysa açık ve net bir “durumdan duruma göre değişir” oluyor. ABD’de birkaç tane kurumsal yapı türü olsa da çalışma ya da yatırımcı vizesi söz konusu olduğunda bunlardan iki tanesi tavsiye edilir: Limited Şirketler ve Anonim Şirketler.

Bu ikisi arasında çok büyük farklar var ve verginin ele alınış şekli bu farklardan en büyüğü. Limited Şirketler’de vergilendirme tek bir defa olacak şekilde; dağıtılabilir net kâr üzerinden, şirket sahibine yapılır. Yani Şirket değil, sadece sahipleri vergi öderler.

Diğer yandan, Anonim Şirketler’de “iki seviyeli vergilendirme” denen bir şey vardır. İlk olarak, Şirket seviyesinde kazançlara (sabit %21+eyalet içi vergi oranı olacak şekilde) ardından da Hissedarlar seviyesinde, oran dağıtımı yapılarak (varsa sabit gelir olarak) vergilendirme yapılır.

Bunu düşününce, kurumsal yapıyı gözünüz kapalı seçebilirsiniz gibi gözükebilir fakat göz önünde bulundurmanız gereken başka faktörler de var. Mesela Limited Şirketler, vergi ödemedikleri için, kazançları doğrudan Şirket Üyeleri’ne transfer edilir ve bu üyelerin gelir-giderleri belirlenirken de kişisel ölçekte vergilendirilir. Bu durum da özellikle kişi çoklu ortaklıklar kurmuş ve/veya Marjinal Vergi Oranı’nı, %21’lik sabit Anonim Şirket oranından daha yükseğe çekecek miktarda ek gelir beyanında bulunuyorsa göz ardı edilmemeli. Bu durumlarda, Şirket’ten gelecek her gelir, daha yüksek oranlarda vergilendirilecektir.

Yanı sıra, Limited Şirketler, vergi vermedikleri için, yurtiçi bir Limited Şirket’te hissedar yabancı uyruklu bir üye (ABD dışından gelen şahsi ya da tüzel bir kişi) söz konusu olduğunda, yabancı uyruklu üyelere dağıtılacak net kazanç, vergi beyanında bulunmayan herhangi bir kişi adına oluşabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü karşılamak adına %35’liğe varan bir kesintiye uğrayabilir. Bu miktar, şirket tarafından ödenebilir olduğundan, bu olası vergilendirmeye mesul, kesilen parayı elinde tutacak kişi de şirketin kendisi oluyor. Bu durum, yurtiçi bir şirkete yatırım yapan ve ABD’ye bir Yürütücü veya Teknik Müdür transfer etmek zorunda olan yabancı uyruklu bir kişiyi barındıran bir sistemde önemlidir (bu size bir şey hatırlatıyor mu?).

Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası’nın yeni hükümlerine göre, Limited Şirket üyelerinin, sahibi oldukları şirketin W-2’li maaşlı çalışan klasmanında olmaması da diğer bir önemli nokta. Vergilerin, sahipleri tarafından ödendiği bir şirkette hissedar olan girişimciler için olan Kalifiye İşletmede Vergi İndirimi maddesinin “koşullarından” biri bu. İşin ucunda, maaş beyanı ya da şirketin ilgili kişinin parasını ödeyebileceğinin kanıtını gerektirecek herhangi bir göçmenlik sürecini göz önünde bulundurunca, bu faktör en önemli unsur olarak önümüze çıkıyor. Kendi Limited Şirketi’nde aktif olarak çalışan üyelere, Sosyal Güvenlik ya da Sağlık Sigortası (Medicare) adına herhangi bir iş vergisi kesintisi yapılmadan “garantili ödemeler” yapılıyor. Bundan dolayı da her üye, bu vergilerin ödemelerini her üç ayda bir yapmakla yükümlü kalıyor.

Bu sebeplerden ötürü, 1) yabancı bir ortak olduğunda, 2) şirket sahibine ödenen maaşları kanıtlayan bir belgeye ihtiyaç duyulduğunda ya da 3) şirket sahiplerinin birden fazla gelir kaynağı olduğunda Anonim Şirketler, göz önünde bulundurmaya değer oluyor.

Tanışma  toplantısında ben müşterilerime, her durumun bir diğerinden farklı olduğunu ve göçmenlik planlamasının, mali yapılandırmadan daha önemli olduğunu ve her şey yerli yerine oturduğunda ve harekete geçtiğinde işletmeyle oynayıp, mali rakamları optimize etmeyi tavsiye ediyorum.

[1] Based on Tax Cuts and Jobs Act – TCJA of December 2017.

Hakkımızda

Vize Bayilik özel hedeflerine uygun en iyi yatırım fırsatlarını belirlemek ve analiz etmek için yatırımcıları önerir.

Biz E-2 vizesi için hak yabancı uyruklu, L-1 veya EB-5 danışmanları güvenilen ve 150.000 $ minimum yatırım miktarı ile, ABD Franchise sahibi olmak istiyorum.

Devamını oku

No Comments

Post A Comment

Franchise yatırımı sizin ve E-2 vizeniz için doğru mu?

 

 

Buradaki test üzerinden cevaba ulaşın!