Göç Öncesi Planlama Zaman Alıyor

Göç Öncesi Planlama Zaman Alıyor

13 Paylaşımlar

A.B.D. Vergi Sonuçlarını Kolaylaştırır

Joseph Saka

Amerika Birleşik Devletleri’ne göç hızla artmaya devam ettikçe, özellikle Güney Florida, Latin Amerika vatandaşları için, varlıklarını yatırmak, iş yapmak ve çoğu zaman da kalıcı ev kurmak amacıyla gözde hedef noktalardan biri olmaktadır. ABD’de yaşamak isteyen bu göçmenler, vatandaşlığa giden yolun hem birçok fırsat sunduğunu hem de ABD gelir, konut ve veraset ve intikal vergisini ödemek gibi bir dizi sorumluluk da yüklediğinin farkına varırlar. Kişi, geçici ya da kalıcı, Amerika’ya taşınma sürecine önceden hazırlanamadığı zaman bu süreç kişiye bir hayli pahalıya patlayabilir. Bilakis, ABD’de kalıcı ikâmete girişmeden önce ABD vergi kanunlarını anlamak için vakit ayırıp etkili vergi stratejileri geliştirip uygulayarak kişi önemli miktarda vergi tasarrufu yapar ve böylece bu kişinin parası cebinde kalır.

A.B.D.’de İkâmet Edenlerin Vergi Durumunu Anlamak

ABD’de bir kişinin göçmenlik durumu, vergi durumundan farklıdır. Çoğu durumda kişiler yeşil kart başvurusu yaptıklarında ya da yeterli mevcudiyet testinin gereksinimlerini karşıladıklarında, gelir vergisi ödeyen bireyler olurlar ve ABD vatandaşları gibi dünya çapında elde ettikleri gelirlerini bildirip ödemek zorunda olurlar. Bunun öncesinde bu kişiler ikâmet etmeyen yabancı uyruklular olarak adlandırılıp sadece ABD kaynaklı gelirleri için vergi ödemeleri gerekir.

Gelir vergisi için ikâmet, konut ile veraset ve intikal vergisine nazaran farklıdır. Her ne kadar gelir vergisi testi iyi bir şekilde tanımlanmışsa da birinin ABD’de ikâmet edip etmediği ve böylece dünya çapında bulunan varlıkları üzerinde veraset vergisi ile ABD’de bulunan varlıkları üzerinde veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda olup olmadığı, koşullar ve unsurlara bağlı bir testtir. Bununla beraber, ABD’de ikâmeti olmayan birisi, kişinin sadece ABD’de bulunan varlıkları üzerine veraset vergisine tabi tutulabilir.

Fırsatları Planlamak

ABD gelir vergisi ödeyen ve ikâmet eden yabancı olmadan önce göçmenler, Amerikan topraklarına ayak basmadan önce potansiyel ABD vergi yükümlülüklerini düşürmek için kendilerine has bir planlama fırsatına sahiptirler. Bu planlar ABD’ye göç etmeden önce, geliri hızlandıracak spesifik stratejiler uygulamaya, kayıpları tecil etmeye ve emlaklarla tüzel kişilerin vergi etkililiklerini maksimize etmeye yöneltilmelidir.

Geliri ve Kazançları Hızlandırmak

Kişiler, ikâmet eden yabancı durumuna gelmeden önce yabancı kaynaklı gelirleri ABD gelir vergisine tabi tutulmadığı için ABD vatandaşlığı işine girişmeden önce gelirlerini ve kazançlarını paraya çevirmeleri mantıklıdır. Bu şekilde gelirin hızlandırılması, kişi ABD’de ikâmet eden yabancı olmadan önce tahsil edilmemiş hesap alacaklarını toplayarak, birikmiş kazançları toplayarak ve faiz ödemelerini hızlandırarak ve hatta varlık satıp ya da hibe ederek yapılabilir. Örneğin, yabancı ülkelerde işletmeleri olan göçmenler, ABD’de ikâmet eden yabancı olmadan önce işletme kazançlarını biriktirerek ve kendilerine temettu vererek gelecek vergilenebilir ABD gelirlerini düşürebilirler. Bu göçmenler, ilgili ödemelerle ilgili kendi vatanlarında vergi ödemelerine maruz kalabilseler de bu geliri ABD’ye getirip daha fazla vergi ödemekten kaçınabilirler.

Bununla beraber, geleceğin ABD gelir vergisi ödeyen ikâmet edenleri, değer kazanmış varlıklarına konabilecek potansiyel vergilerden bu varlıkları adil piyasa değerinde satarak kaçınabilirler. Eğer geleceğin gelir vergisi ödeyen ikâmet edenleri ileride bu varlıkları geri satın alırlarsa, varlıkların ücretlerine göre zamlı bir fiyata tabi tutulurlar ve bu da tam değerlenme miktarıyla vergi verenin vergilendirilebilir kazançlarını varlıklarını ülke içinde sattıklarında düşürür.

Kayıpları ve Düşülebilir Giderleri Tecil Etmek

ABD vergi sistemi, vergi verenlerin vergilenebilir gelirlerini, genel dünya çapındaki gelirlerine karşılık kayıplarını ve birtakım giderlerini talep ederek düşürebilirler. Bundan dolayı göçmenler, kayıplarını ve düşürülebilir giderlerini, ABD’de ikâmet eden vergi mükellefi statüsüne gelene kadar tecil etmeyi düşünebilirler. Örneğin, bir göçmenin stok portfolyosu son 10 yılda azalma göstermişse kendisi bu kayıpları toplayıp stok satışının başka bir gelir kaynağının kazancını dengeleyebileceği bir yer olan ABD’ye getirir.

İntikal Eden Varlıklar ve Veraset Planlarının Yeniden Yapılandırılması

Kişinin ABD gelir vergisi sorumluluklarını belirlemek için somut delillere ihtiyaç duyan ikâmet eden yabancı testlerine nazaran ABD veraset vergilerine tabi tutulması daha sübjektif olan bir şeye yani kişinin yaşadığı ya da fiziksel olarak bulunduğu yere ve sınırsız bir sürede ABD’de kalmasının “sebebine” bağlıdır. Kişinin ikâmet yerini belirlemek, birkaç faktörün analizinden geçer. Bu faktörler arasında kişinin iş yerinin, evinin ve şahsi eşyalarının konumu, kişinin ABD sürücü ehliyetine sahip olup olmaması, ABD’de çıkarılmış kredi kartı kullanmış olup olmaması, kişinin ABD’de ve diğer ülkelerde geçirdiği süre bulunmaktadır. İkâmet yerinin Vergi Kanunu’ndaki tanımına göre yabancı bir vatandaş, ABD’de ikâmet etmeyen bir yabancı olarak gösterilip hem veraset ve intikal vergisine vergisine tabi tutulabilir.

Kişinin veraset vergisini minimize etmek için uygulayabileceği en iyi strateji, kişinin vergilenebilir varlığının değerini düşürmektir. Bu, göç öncesi mücevher, sanat eseri ya da ABD dışı mülk gibi kişisel varlığı aile üyelerine intikal ederek ya da bu varlıkları ABD vergi sisteminin etkisinden uzak tutacak şekilde bir tröst şirketi, yabancı bir şirket ya da diğer türlü vergi bakımından etkili bir araç kullanarak yapılabilir. Fakat bu veraset vergisi planlama araçlarının çoğunda veraset sahipleri, ABD’de bulunan varislerini gelecekte tröst varlıklarından yararlanmalarını engellememelerina ve 5-sene transfer kuralına ya da dağıtılmamış gelir ile ilgili geri dönüş kuralına tabi tutulmamalarına özellikle dikkat etmelidirler. Buna rağmen veraset sahipleri ne olursa olsun hareketlerinin uygulanabilirliğini de göz önünde bulundurmalıdırlar. Varlıkları hibe edip kaybetmek ya da yatırımların kontrolünü kaybetme asla istenilen bir şey değildir ve bu tarz faaliyetler, vergiye sağlayabileceği katkılarına önem vermeksizin değerlendirilmelidir. Hedefleri belirleyip bunları vergi sistemine göre ayarlayarak inşa edilen düzgün bir planlama ile kişiler bu hedeflerini vergi açısından daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bundan dolayı ABD’deki her türlü vergi planlamasında olduğu gibi kişiler tecrübeli danışmanlarla ve muhasebecilerle bir araya gelip her olası vergi tasarrufu stratejisini artısıyla ve eksisiyle değerlendirmelidir.

ABD’ye göç, kişinin sadece tecrübeli hukuk ve vergi danışmanlarıyla sırtlanması gereken bir iştir. Bununla birlikte hem danışmanlara hem de müşterilere, her türlü vergi planlama stratejilerine ve tüzel kişiler, sigorta politikaları ve emeklilik planları gibi sonuçlarına değinmek için yeterli zamanın ayrıldığından da emin olunmalı. Genel olarak her şeyden önce göçmenlerin vizelerinin elde edilmesine odaklanıp ülkeye giriş yaptıktan sonra vergi konusunda tavsiye arayışına girmeleri, ağır vergilerle sonuçlanabilmektedir. Bu kişiler için uygun bir strateji, vergi planlamasını göç etmeden önce yapmaktır.

30 seneyi aşkın bir süreden beri Berkowitz Pollack Brant ile danışmanlar ve muhasebeciler, yabancı uyruklu bireylerin karmaşık ABD vergi yasalarında yol almalarını ve daima farklı durumlara karşı stratejiler geliştirip vergi yükümlülüklerini minimize edip para tasarrufu yapmalarında yardımcı olmaktadır.

 

Yazar hakkında: Joseph L. Saka, CPA/PFS, Berkowitz Pollack Brant’te Vergi Hizmetleri’nde yetkili müdürdür. Miami CPA firmasının ofisinde (305) 379-7000 numarasından ya da info@bpbcpa.com adresinden e-posta ile kendisine ulaşılabilir.

Hakkımızda

Vize Bayilik özel hedeflerine uygun en iyi yatırım fırsatlarını belirlemek ve analiz etmek için yatırımcıları önerir.

Biz E-2 vizesi için hak yabancı uyruklu, L-1 veya EB-5 danışmanları güvenilen ve 150.000 $ minimum yatırım miktarı ile, ABD Franchise sahibi olmak istiyorum.

Devamını oku

No Comments

Post A Comment