Franchise’ınızın Başarısız Olmasının Nasıl Önüne Geçebilirsiniz

Written by: Patrick Findaro
Last Updated: Mayıs 9, 2022
Free Download Our Exclusive E2 Visa Business Guide

Jack Findaro, Visa Franchise Mali İşler Müdürü

Önsöz

Visa Franchise’daki hedefimiz, müşterilerimize kendilerini bir EB-5, L-1 ya da E-2 yatırımcı vizesine kalifiye edecek en iyi franchise işletmesi yatırımını bulmalarında yardımcı olmaktır. Müşterilerimizin ve ailelerinin kendilerine özel profillerine uygun olacak en iyi yatırım fırsatlarını tespit etme amaçlı, 800’ü aşkın franchise inceledik. Doğru franchise işletmesi yatırımını bulma süreci bir hayli önemli olsa da bundan daha önemli olan bir unsur da seçilen işletmenin açıldıktan sonra kapanmayacağından emin olmaktır. Böyle bir şey olursa yatırımını yapan göçmen, sadece yatırımını kaybetmekle kalmaz; aynı zamanda eğer EB-5, L-1 veya E-2 yatırımcı vizelerini kaybetmemek için işletmeleri başarılı olmak zorundaysa, kendileri yeni bir yatırım yapmak zorunda kalırlar ya da vizelerine başka bir çözüm bulana kadar ABD’ye geri dönemez olurlar. Visa Franchise’daki hedefimiz, franchise işletmeleriyle sürekli araştırma ve haberleşme içinde olarak bu riski azaltmaktır.

Başarısızlığın Ana Sebepleri

Araştırmalarımız ve franchise’larla olan bilgi alışverişlerimiz ışığında franchise işletmelerinin, franchise’a yatırım sürecini bir hayli aştıktan sonra neden başarısız olduklarını öğrenme şansımız oldu. ABD dahilinde yerleşmiş bir işletme modelinin olması gibi, bir franchise işletmesine yatırım yapmanın birçok artıları olsa da yatırım yapılıp işletme açıldığı vakit, sabit maliyet kontrolüyle faaliyet yönetimi gibi konular ele alınmaya başlanılmalıdır. Bu yapılmazsa, işletmenin başarılı olma şansı çok düşer. İşte aşağıda franchise başarısızlıklarının ana sebepleri detaylıca anlatılmıştır.

Kira Anlaşması

Sadece franchise işletmesi değil, herhangi bir işletmeye yatırım yaparken kişinin göz önünde bulundurması gereken en önemli unsurlardan biri de kira anlaşmasıdır. Kira anlaşması, aralarında; aylık kira, anlaşmanın geçerlilik süresi, kiracının kiralanan yeri geliştirmesi ve kira indirimi ve diğer önemli maddelerin yer aldığı (franchise terimlerini açıklayan bir terimler listesi için buraya tıklayın), kiracı ile ev/arsa sahibi arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu sebeplerden ötürü, şubesi için üst düzey bir konuma ihtiyaç duyan franchise’lar, doğru konumun bulunduğundan ve franchisee’nin uygun bir anlaşma imzaladığından emin olmak için önemli miktarda zaman ve kaynak harcarlar. Bu sözleşmelerin genelde en az 10 senelik süreleri vardır. Bundan dolayı, pazarlıkların düzgün bir şekilde yapılmış olması mühimdir. Birçok şubenin başarısız olmasının önde gelen sebeplerinden biri de şubelerin aylık satışlara bakmaksızın her ay ödenmesi gereken, gelire göre belirlenen sabit bir kiraya sahip olmasıdır. Bu aylık kira, satışların belli bir yüzdesinin üzerine geçtiği zaman işletmenin kârlı olma olasılığı da imkânsız hale gelmektedir. Faaliyete ilişkin birçok gider, aylık olarak kontrol edilebilse de kira bunlara dahil değildir.

Hizmet bazlı franchise’ların böyle bir problemi olmadığını da belirtmek gerekir. Bu tarz işletmeler ilk başlarda bir uydu ofisten, bir ortak ofis alanından veya kişinin evinden bile rutin olarak yönetilebilirler. Bu sayede kişi, birkaç yıl boyunca kendisini bağlı tutacak bir kira anlaşması imzalamak zorunda kalmaz ve de bir işletmenin başarısız olmasının ana sebeplerinden birini de ortadan kaldırmış olur.

Franchisor’ın Bilgi Birikimi ve Tavsiyeleri

Bir franchise’ı başarısız olmaya götüren ve sıkça bahsi geçilen başka bir sebep de franchisee işletmesi sahibinin, franchisor’ın tavsiyelerine kulak vermeyip bunları yerine getirmemesidir. Franchise’lar ile gerçekleştirdiğimiz birçok bilgi alışverişi ışığında franchisee’lerin başarısız olup işletmelerini kapatmalarındaki ana sebebin, işletme modelini takip etmemelerinden ötürü olduğu öne çıkmıştır. Franchisor; pazarlama, işe alım, eğitim, fiyatlandırma ve satın alım gibi işletmenin birçok farklı konusunda franchisee’lerine yol gösterir. Bir franchise’a yatırım yapmanın amacı, kanıtlanmış bir işletme modelinin kullanım hakkını ve ayrıca da franchisor’ın tam desteğini elde etmektir. Eğer yatırımcı, franchisor’ın bilgi birikiminden ve kılavuzluğundan yararlanmayacaksa, bir franchise’a yatırım yapmasının sebebi nedir? Bir franchise’a yatırım yapmanın ana faydalarından biri, bütün franchise sisteminin toplu bilgi birikimine erişme imkanınızın olmasıdır. Bu toplu bilgi birikiminde hem franchisor’ın hem de bütün diğer franchisee’lerin bilgi birikimi yer alır. Franchisor da franchisee de size yol göstermekten daima memnuniyet duyacaklardır. Bir franchisee, bu bilgi birikimini iyi kullanmalı ve ilgili endüstrideki tecrübesi ne olursa olsun bu işi herkesten daha iyi bildiğini düşünmemelidir.

İşletmeye Aktif Katılım

Markası, süreçleri ve kanıtlanmış işletme modeli ile bir franchise, bağımsız işletmelere kıyasla işletmenin yürütülmesini kolaylaştırsa da bu, franchisee’nin işi otomatik pilota devredebileceği anlamına gelmez. Birçok franchise’da franchise sahibi, aktif olarak işletmeye dahil olmalıdır. Bu, gelişim aşamasından başlayıp, en az bir sene geçtikten sonra işletmenin olgunlaşıp stabil hale gelme fırsatı olana kadar sürmelidir. İşletme ilk başlarda içinde bulunduğu toplulukta itibar kazanmak zorunda olduğundan, işletme sahibinin bu dönemdeki katılımı özellikle mühimdir. Bu esnada yapılan her bir hata, müşteri kaybıyla sonuçlanıp, işletme kötü itibar kazandığı vakit, yeni müşteri bulmayı git gide daha zor hale getirir. Ayrıca, kötü alışkanlıklar işletmenin içine kök salmadan önce; süreçler, işe alım ve eğitim, işin başında düzgünce halledilmelidir. Bunlardan ötürü, günlük olarak işletmeyi yürüten bir işletme sahibi, işletmenin başarılı olma şansını da arttıracaktır. Tabii bu kuralın istisnaları olduğunu da unutmamak gerekir. Bunu özellikle, tam zamanlı yöneticisi olan işletmeler ya da işletmenin günlük faaliyetlerini idare edecek bir yürütücü ile yatırımcının yatırım yaptığı bir ortak girişim için söyleyebiliriz.

Kusurlu İşletme Modeli

Franchise’ların başarısız olmalarının bir ana sebebi de – başarısız olan birçok franchisor bunu kabul etmekte zorlansa da – kusurlu işletme modelidir. Birçok başarılı işletme daima yenilikler yapıp değişen ekonomiye ayak uydurur. Bu, dünyanın en dinamik ve kompetitif ekonomisine sahip ABD için özellikle doğrudur. Değişen yönetmeliklere, maliyetlere ve müşteri zevkleriyle tercihlerine ayak uydurmayan franchise’lar ve hatta genel olarak her türden işletme, eninde sonunda başarısız olur. Özellikle, EB-5, L-1 ya da E-2 yatırımcı vizelerini ellerinde tutmak için işletmenin başarısına bağlı olan yatırımcılar ya da işletme sahipleri için bu en kötü senaryodur. Başarısız olan franchise’lar arasında Quiznos (kusurlu maliyet yapısı ve işletme modeli), Reg Mango (değişen müşteri zevki ve pazarın aşırı doyuma ulaşması) ve Blockbuster (değişen kompetitif ortam) ve dahası bulunmaktadır. Subway, teknik olarak henüz başarısız olmasa da kusurlu bir işletme modeli dolayısı ile kesinkes başarısızlık yolunda ilerlemektedir. Subway’in durumunda bu asıl olarak değişen müşteri zevkiyle ABD pazarının aşırı doyuma ulaşmasıdır. Franchise işletmesi ne kadar süredir faal olursa olsun, hiçbir işletme, içinde bulunduğu pazarın etkilerine karşı dokunulmaz değildir. Bundan dolayı; yeni, farklı ve pazarda ön sıralarda bulunan yatırımları daima gözetmekteyiz.

Düzgün Bir Durum Tespit Yapılmaması

Franchise sahiplerinin başarısız olmalarının ana sebeplerinden sonuncusu da yatırım kararlaştırılmadan önce düzgün bir durum tespit gerçekleştirilmemesidir. İşletmeye yatırımını yapmadan önce yatırımcı, nasıl bir şeyin bir parçası olacağını da bilmelidir. Bundan dolayı Visa Franchise’da biz, müşterilerimizle yakından ilgilenir, kendilerine araştırma süresince kullanabilecekleri birçok kaynak rehberler sunarız. Yanısıra, franchisor’a sorulacak anahtar soruların ve franchisee’lere sorulacak anahtar soruların bulunduğu, franchisor’larla franchisee’ler ile bilgi alışverişi sırasında referans olarak kullanılacak listeler de oluşturduk. Franchisor, franchisee’lerine temin edeceği işletme modeli ile desteği detaylı şekilde anlatacaktır. Franchisee’ler de işletmenin mali rakamları ve hatta franchise’ın neyini sevip neyini sevmedikleri (ki bu sonuncusu daha önemli) hakkında tipik olarak açık sözlü olacakları için gerçek birer bilgi kaynağı olabilirler. Müşterilerimize, yatırımlarına karar vermeden önce bilgi edinmeye olabildiğince vakit ayırmalarını şiddetle tavsiye ederiz.

Başarısızlıktan Nasıl Kaçınılır

Tabii ki yalnızca franchise yatırımlarını değil, her türlü yatırımı başarısızlığa iten çeşit çeşit faktörler vardır. Neyse ki franchise’ların başarısız olmalarının ana sebeplerinden her birinden kolayca uzak durabilirsiniz. Franchise’ların ana başarısızlık sebeplerini bilmenin potansiyel bir franchise sahibinin bu tuzaklara düşmesine engel olacağını ümit ediyoruz. Bu süreç boyunca düzgün bir şekilde yol gösterildiğinde, kötü bir yatırım yapma olasılığı da azaltılmış olur. Visa Franchise olarak tek hedefimiz, müşterilerimizle çalışıp onlara kendilerini bir EB-5, L-1 veya E-2 yatırımcı vizesine kalifiye edecek en iyi yatırımı bulmalarında yardımcı olmaktır. Franchise işletmelerine olan araştırmamızı sürdürdükçe, franchise endüstrisinin en son trendleri hakkında güncel kalmaya devam ediyoruz ve müşterilerimize, ideal franchise yatırımlarını bulmalarında daha fazla yardımcı olma fırsatını yakalıyoruz.

Visa Franchise Kimdir?

Visa Franchise, yatırımcılara, onlara özgü olan hedeflerine uygun yatırım seçeneklerini bularak ve analiz ederek rehberlik etmektedir. Firmanın odağı, E-2 ve EB-5 vizeleri için kalifiye franchiselardır. Visa Franchise, dünyanın dört bir yanından müşteriler için, onların yatırım ve göçmenlik hedeflerine uygun iş fırsatları yakalamaları için yardımcı olmak konusunda güvenilir bir danışmandır. Visa Franchise, müşterilerin kapasitelerini, tecrübelerini ve yatırım miktarını göz önünde bulundurarak onların kendilerine özgü ve şahsi durumları için en uygun seçeneği bulmalarını sağlamaktadır. Visa Franchise, Miami, Florida merkezli olup yurtiçi ve yurtdışında ofisleri bulunmaktadır.

Bir bayilik sahibi olmak istiyorsanız bize info@visafranchise.com adresine email atarak veya +1-888-550-7556 numarasından arayarak ulaşabilirsiniz.

Not: Visa Franchise, bayilik şirketlerinin temin ettikleri dışında herhangi bir finansal performans beyanında bulunmaz.
(1) E-2 Anlaşması Yatırımcı Vizesi Bir  – A.B.D.’Nin Bir Ticaret Ve Dolaşım Anlaşması Yaptığı Ve Devam Ettirdiği Bir Ülke – Vatandaşının Bir A.B.D Işletmesine Azımsanmayacak Bir Yatırım Yapması  (Genelde>$150,000) Durumunda A.B.D’de Yaşama Hakkı Tanımaktadır.
(2) EB-5 Vizesi A.B.D’de Yapılacak Yatırımın Ilk 2 Senesinde En Az 10 A.B.D Vatandaşına Veya Yeşil Kart Sahibine Iş Istihdamı Yaratacak Bir Işletmeye En Az 500,000 Dolarlık Bir Yatırım Gerektirmektedir. Yatırımcılar Ya Aktif Yatırımcı Olarak Kendi Işlerini Başlatabilir Ya Da Pasif Yatırımcı Olarak Belirlenmiş Bölgesel Merkezlere Yatırım Yapabilirler.