Franchise Endüstrisi Terminolojisi Dizini

Franchise Endüstrisi Terminolojisi Dizini

0 Paylaşımlar

Jack Findaro, Visa Franchise Finans Direkörü

Genel Bakış: Visa Franchise olarak dünya çapından birçok müşterimize kendileri ve aileleri için en uygun franchise yatırımlarını analiz etme konusunda yardımcı olduk. Franchise endüstrisinin, bu endüstriye özgü birçok terim kullandığının farkındayız. Bundan dolayı aşağıda sizin için franchise endüstrisinde sıkça kullanılan kelimeleri, terimleri ve aynı zamanda onların ne anlama geldiğini derleyip paylaştık:

 • Reklâm Fonu (Ad-Fund): Sadece marka seviyesinde ve yerel pazarlama girişimlerinde kullanılacak franchisee’den franchisor’a yapılan düzenli ödeme ya da özel pazarlama fonudur. Genellikle franchisee’nin brüt satışları üzerinden yüzde baz alınarak hesaplanır.
 • Distribütörlük: Bir üretici ya da toptancı tarafından ürünlerini satmaları için verilen hak.
 • Franchise Açıklama Belgesi (FDD): Olası franchise alıcılarına satış öncesi açıklama sürecinde verilen bir yasal belge olup franchisee’ye, franchisor ile franchise sistemi ile ilgili bilgi temin eder.
 • Franchise: Franchisor ile franchisee arasındaki, aralarında ticaret marka kullanımı, ücretler, destek ve control gibi unsurları içeren ilişkiyi tanımlayan bir lisanstır.
 • Franchise anlaşması: Franchisor ve franchisee arasında imzalanan ve her tarafın ne yapması gerektiğini açıklayan yasal ve yazılı sözleşmedir. Bu belge çoğu zaman FAB’ye dahildir.
 • Franchisee: Franchisor’dan, franchisor’ın ticaret markası ya da ticari adı üzerinden iş yapma hakkı alan özel ya da tüzel kişi.
 • Franchise ücreti: Franchise Açıklama Belgesi’nin (FDD) 5 numaralı maddesinde belirtilen ve franchisee olmak için franchisor’a ilk başta ödenen ücrettir. Bazı franchise’lar için bu her durumda sabit bir ücret olurken diğerlerindeyse bu bölge büyüklüğü, tecrübe, çoklu-birim/alan geliştiricisi taahütleri veya başka faktörlerden ötürü değişmektedir.
 • Franchising: Bir ticari marka lisansı, ücret ödemeleri ve kayda değer destek ve/veya kontrol ile karakterize edilen bir işletme büyütme metodudur.
 • Franchisor: Franchisee’ye, ticari markası ya da ticari adı altında çalışma hakkı veren özel ya da tüzel kişi.
 • Madde 7: Franchise Açıklama Belgesi’nde, franchisor’lara belirlenmiş bir şekilde franchisee’lere franchise işletmesini başlatmaları için gereken ilk yatırımı belirlemelerini gerektiren kısımdır. Madde 7, yatırım büyüklüğünün üst ve alt sınırlarını belirlediği için bir franchise satın almak isteyen kişiler tarafından her yönüyle çok iyi bir şekilde anlaşılmalıdır.
 • Madde 19: Franchise Açıklama Belgesi’nin mali performans beyanı kısmıdır. Bu kısım, olası franchisee’ye, halihazırda olan veya ileride olası satışların, gelirlerin, brüt ya da net kârların veya kâr-zarar eşitlenme miktarlarının belirli bir miktarını ya da aralığını beyan eden yazılı, sözlü ya da görsel beyanatları içerir. Her franchisor’ın Franchise Açıklama Belgesi’nde Madde 19’u bulundurduğunu unutmayın.
 • Müşterek Girişim: İki ya da daha fazla tarafın, kendilerine özgü kimliklerini koruyacak şekilde bir ticari şirketi üstlenmesidir. Franchising’e uygulandığında bu, bir franchisor’ın franchise biriminde mali hisse alıp günlük idaresinde yardımcı olmasıdır.
 • Korunan Bölge: Bir alanın, franchisee’lere, franchise paketinin bir parçası olarak ve ulusal, bölgesel veya eyaletsel unsurlara göre, posta koduna göre ya da nüfusa dayalı olarak ayrılan “özel” bir kısmıdır. Bu alan, franchisor tarafından, franchisee’ye verilen bölgede şirketin, franchisee’nin ya da diğer yerlerin açılmasını engeller.
 • Telif Hakkı: Franchisee’den franchisor’a ödenen ve genelde franchisee’nin brüt satışlarının belli bir yüzdesi olan düzenli ödemelerdir.
 • Startup Maliyeti ve İlk Yatırım: FDD’nin 7’nci maddesinde belirtilen, franchise’ın açılması için gereken toplam miktardır. Bu miktar, franchise ücreti ile emlâk, ekipman, malzemeler, işletme lisansları ve döner sermaye gibi diğer startup giderlerini içerir.
 • Ticari Marka: Franchisor’ı tanımlayan ve franchisee’ye lisanslanan markalar, marka adı ve logo.
 • Anahtar teslim (Turnkey): Franchisee’ye tam teçhizat ve işletmeye hazır bir biçimde verilen bir konumu belirtmek için kullanılır.
 • Döner Sermaye: Döner sermaye, işletmenin günlük operasyonlarına kaynak olacak gerekli paraya döner sermaye denir. Bunların arasında fatura ödemeleri, işçi maaşları ve diğer türlü çeşit çeşit giderler bulunur.

Yukarıdaki liste ve açıklamalar, franchising dünyasında en çok kullanılan terminolojiyi kapsamaktadır. Fakat, daha detaylı bir listeyi burada bulabilirsiniz.

Bu terminoloji veya genel olarak franchising ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Visa Franchise olarak bize +1-888-550-7556 numaralı telefondan veya  info@visafranchise.com e-posta adresinden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz!

No Comments

Post A Comment