E2 Vizesi İçin Benzin İstasyonu Franchise Fırsatlarının Eksikliği

E2 Vizesi İçin Benzin İstasyonu Franchise Fırsatlarının Eksikliği

Önsöz

Visa Franchise’da birçok müşterimiz, daha kârlı, sağlam ve güvenli yatırım olduklarını düşünerek benzin istasyonu ya da benzinci marketleri franchise’ları hakkında bilgilendirilmek istiyor. Müşterilerimiz için, bu endüstrinin yatırım fırsatlarını araştırma konusunda bir hayli zaman harcadık. Benzinci marketi ve benzin istasyonu üzerinde yapılan bu araştırma sonucunda Visa Franchise olarak, karşı karşıya oldukları, kendilerine has sorunlar ve unsurlar dolayısıyla ABD’de yatırım yapmak için vasatın altında işletmeler olduğunu bulduk. Bu tür işletmelerin çok azında, Visa Franchise’da ABD’ye uygun bir EB-5, L-1 ya da E-2 işletmesi yatırımı yaparak taşınan müşterilerimiz için aradığımız özellikler bulunmaktadır.

Endüstri Arka Planı

Bu endüstriyi anlayabilmek için arka planını anlamak gerekmektedir. İlk olarak benzin istasyonlarını ve benzinci marketlerinin aynı endüstriye ait olduklarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu, benzin istasyonlarının büyük bir çoğunluğunun, satılan galon başına sadece birkaç sent kazandıran benzinden ziyade, marketleri sayesinde kazanç elde etmektedirler. Başka bir ilgi çekici faktör de benzin satışı işinde büyük entegre şirketlerin mevcudiyetinin azalma göstermesidir. 2007’den beri, büyük markalar, benzin satışı işinden ellerini ayaklarını çekip kaynak üretimiyle rafinasyonu faaliyetlerine odaklanmaktadırlar. ExxonMobil, Shell, BP ve ConocoPhillips gibi markalar, doğrudan idame olunan yerleşimlerinin satışını ya bitirmiştirler ya da satışa başlamaktadırlar. 2016 Haziran’ından beri, bu markalar, ABD dahilinde endüstrinin toplamının yalnızca %1’lik bir kısmına sahiptirler.

Özellikle benzinci marketlerine göz attığımızda, bu marketlerin sahiplerine ve faaliyetlerine birer birer göz atmak önemlidir. Endüstride genellikle, franchise’laşmayı düşünmeyen tek sahipli yürütücüler veya yerini bulmuş benzinci marketi şirketleri vardır. Benzinci marketi endüstrisinin genelinin %40,9’u, En İyi 100 Zincir tarafından kontrol edilmektedir. Standartlaşmış, franchise’laşmış benzinci marketi konseptlerinin bulunmaması, herhangi bir kişi için, özellikle ABD’ye bir yatırımcı vizesiyle taşınmayı düşünenler için, ABD’de bu endüstride kendini kanıtlamış bir konsepte yatırım yapmasını aşırı derecede zorlaştırmaktadır.

Franchisee’lere açık az sayıdaki birkaç şirket ise, franchisee’lerinin Amerikan vatandaşı ya da Green Card sahibi olmalarını şart koşuyor. Ampm, Circle K ve 7-Eleven, bunlara birer örnek verilebilir. Bu nedenle de bir yabancı uyruklunun, bir benzin istasyonu ya da benzinci marketi franchisee olmasını neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu da kendi başlarına bir benzin istasyonu ya da benzinci marketi açmayı düşünen kişileri, aşırı kompetitif bir ABD pazarında konseptlerini sıfırdan inşa etmeye itiyor.

Mali Açıdan Zor

İşletmeden-müşteriye odaklı endüstrilerin büyük bir kısmı, aralarında benzin istasyonları da olmak üzere, büyük miktarda nakit işlemleri yapmaya meyillilerdir. Kredi kartı işlemlerine kıyasla, bir işletmede nakit para ilk bakışta iyi gözükebilse de genelde bunun işletmenin mali raporlarında bildirilmediği oluyor. Bu raporlar, mevcut benzin istasyony ve benzinci marketleri satın almayı düşünenler için önemlidir. Bir işletme satın alımı esnasında yapılan durum tespitte, mali inceleme yapıldığında, bu nakit paranın büyük bir kısmını kanıtlamak güçtür. İşletme sahipleri, çoğu zaman bu nakit işlemleri kullanarak satış miktarlarını artırırlar ya da maliyet giderlerini azaltırlar ki bunlar, satın alma potansiyeli olan birisi için, anca maliyetli ve uzun süreli bir durum tespit gerçekleştirildiği zaman belirgin olacaktır.

Bu tarz yatırım fırsatlarında durum tespit yapmak hem masraflı olabilir ve zaman zaman 4-5 ay ve hatta daha fazla sürecek şekilde çok uzun sürebilir. Bütün bu durum tespitleri de mali rakamların işletme sahibinin ilk belirttiği gibi kağıt üstünde o kadar da güçlü olmadığı anlaşıldığı vakit, yapılan ilk satın alma fiyatı teklifinin düşürülmesi ya da işletmeden tamamen çekilme ile sonuçlanabilir. Mevcut bir benzin istasyonu ya da benzinci marketi arayışı süreci, E-2 ya da L-1 yatırımcı vizesi almak için yatırımı yapmayı düşünen bir kişinin, kişi durum tespit sürecinden geçip işletme sahibinin mali rakamlarını yanlış gösterdiğini tespit ettiği durumda zamanından birkaç ay çalınmasıyla sonuçlanabilir.

Bu endüstride göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir faktör de işletmeyi neyin kârlı hale getirdiğidir. Birçok kişi, benzinci marketlerinin asıl kazancı getirdiğini öğrendiğinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşletme sahiplerinin, benzin satışlarından elde edebilecekleri kâr, genelde galon başı 15-20 sent arasındadır. Artan benzin fiyatlarının benzincilere daha fazla kazanç sağladığı yönünde olan yaygın inanışın aksine, benzin istasyonları gerçekte, benzin fiyatlarından çok az faydalanabilmektedirler. İşin aslı, fiyat değişimleri, tedarikçi zincirine de yansıdığı için, bunların kâr üzerine olan etkileri de önemini yitirmektedir. Bunda yüksek rekabetin de rolü vardır. Benzin fiyatları arttığı zaman işletme sahipleri, fiyatlarını daha geniş bir aralıkta azaltabilir ya da artırabilirler. İşte bunları düşündüğünüz zaman, işletmeye kâr sağlayan unsurun benzin satışları olmadığı anlaşılıyor. Birçok işletme sahibinin de belirttiği gibi: “Benzin satışları, kirayı ödemede yardımcı oluyor.” Asıl kazanç, benzinci marketinden olup benzin yalnızca bu markete müşteri gelmesinde yardımcı oluyor.

Pahalı Yatırım

Mevcut bir benzin istasyonu satın almak için genelde yüksek bir yatırım yapmak gerekir. Yüksek kaliteli ve kâr yapan bir benzin istasyonunun maliyeti $500.000’ı aşabilmekte ve çoğu zaman toplamda $700.000-800.000 arasında olabilmektedir. Bu tahmini fiyata, benzin istasyonu sahiplerinin yatırımlarıyla beraber satın almak isteyecekleri arsanın fiyatı dahil değildir. Satışa emlâkı da dahil ettiğimizde, rakamlar arsanın konumuna ve büyüklüğüne göre $2 milyonu aşabilmektedir. Bu yatırım miktarlarının altında benzin istasyonları bulmak mümkün olsa da bu durumda ya kaliteden ya da kazançtan (ya da ikisinden) ödün vermeniz gerekecektir. Başka bir olasılık da zamanında bir benzin istasyonunun bulunduğu boş bir konum bulup burada işletmeyi yeniden açmaktır. İlk başta maliyeti bu şekilde düşürebilseniz de özellikle bu endüstride sıfırdan bir işletme açmak hem para hem de zaman bakımından maliyetlidir. Akılda bulundurulması gereken başka bir unsur da kapanmış olan benzin istasyonunun kapanmasının muhtemelen bir sebebi olduğudur. Genelde bu, yakın çevrede rekabetin yüksek olması veya konumun ideal olmaması gibi sebeplerden ötürü olup, yeni benzin istasyonu açıldığı zaman yine kendini gösterecektir.

Desteksizsiniz

Bir benzin istasyonu satın alırken nasıl bir beklentinizin olacağını bilmek önemlidir. Bir franchise yatırımı, beraberinde birçok fayda getirdiği gibi, sadece bir franchise ile sahip olabileceğiniz türde bir destek alamamanız, bu tarz yatırımları, ABD’de yeni yatırımcılar için bir hali riskli kılabilmektedir. Mali inceleme dışında, kira ve benzin dağıtımı anlaşmaları da kritiktir. Kira konusunda tek önemli şey miktarı değildir. Yeraltı benzin tanklarının bakımını, tamiratını ve yenilemesini kimin yapacağını bilmek, bunların çok masraflı olabileceği için önemlidir. Kiracıların, benzin istasyonunu satın aldıktan birkaç ay sonra bir benzin tankını değiştirmek zorunda kalıp, bu değişimin aşırı yüksek maliyeti sonucunda iflas ettiği durumlar olmuştur.

Başarılı bir şekilde benzin istasyonunu satın alan bir yatırımcı, geçiş süreciyle de uğraşmak zorundadır. Benzin istasyonlarında işten çıkma oranı yüksektir. Birçok benzin istasyonunun 7/24 açık olduğunu düşündüğünüzde, çalışanların çalışma saatlerini doğru idare edebilmek ve her shift için doğru sayıda çalışan ayarlayabilmek işin olmazsa olmazıdır. Çok az tecrübeli yeni işletme sahipleri, kısa sürede çalışanları yönetmenin ne kadar zor bir şey olduğunu fark eder ve çoğu zaman, çalışanın işe gelmemesi, müşteri ile anlaşmazlık, teknik sıkıntılar, vb. sorunları çözmek için eli telefonda olmalıdır. Bir yatırımcı vizesiyle ABD’ye taşınmayı düşünen yabancı uyruklular, başka endüstrilere yatırım yapmayı seçerek bu sorunlardan kolaylıkla sakınabilirler.

Çalışanları idare etmenin yanısıra yeni işletme sahipleri, envanter satın alma sanatını da öğrenmelidirler. Kazancın asıl olarak benzinci marketinden geldiğini düşündüğünüzde, envanterin doğru fiyata ve doğru miktarda satın alındığından emin olmak gerekir. Genele baktığımızda; bira, şarap, tütün ürünleri ve yemekler buralarda en çok satılanlardandır. Bu ürünler, farklı marj derecelerine sahip olabildiklerinden, satış miktarı, kâr elde etmenin ana unsuru olabilir. Ürünlerden çok fazla almak ya da yeterince almamak, marketin olası kazançlarını kötü etkileyebilir.

İdare Etmesi Zor

Benzin istasyonları genelde işletme sahibi tarafından yürütülen işletmelerdir. 2017 NACS Perakende Yakıtlar Raporu’na göre, ABD’de yakıt satan 123.807 benzinci marketinden %59’u, yani 70.000’den fazlası tek-mağazalı yürütücülerdir. Bu küçük işletmelerin çoğunun, dükkanlarını sattıkları yakıtın markasının dışında bir markayla markalandırıp kendi adı altında satış yapacak yeterli kaynağı olmadığı için, bu işletmelerin sahibinin büyük benzin şirketleri olduğu gibi bir yanlış yanılgı ortaya çıkıyor. Gerçekteyse, bu işletmelerin sahipleri gün içinde benzin istasyonunda ya da marketinde çalışabilmekte ve işletmenin faaliyetlerini gözetlemek için çift ya da daha fazla vardiya çalışabilmektedirler.

Özet

İlk bakışta benzinci marketleri ve benzin istasyonları, ABD’ye bir EB-5, L-1 ya da E-2 yatırımcı vizesiyle taşınmayı düşünen yabancı uyruklular için ilgi çekici gözükebilir. Fakat araştırmalarımıza göre bunlar, ABD’ye gelen yeni yatırımcılar için en iyi yatırım fırsatını oluşturmamaktadırlar. Daha sağlam yatırım seçenekleri sunan, benzin istasyonları ve benzinci marketleri dışında daha birçok endüstri bulunmaktadır. Geniş bir endüstri yelpazesinde size rehberlik, destek ve daha net mali rakamlar sunacak diğer türlü yatırım fırsatlarını bulmanız için Visa Franchise size hizmetlerini sunmaya hazırdır.

 

Visa Franchise Kimdir?

Visa Franchise, yatırımcılara, onlara özgü olan hedeflerine uygun yatırım seçeneklerini bularak ve analiz ederek rehberlik etmektedir. Firmanın odağı, E-2 ve EB-5 vizeleri için kalifiye franchiselardır. Visa Franchise, dünyanın dört bir yanından müşteriler için, onların yatırım ve göçmenlik hedeflerine uygun iş fırsatları yakalamaları için yardımcı olmak konusunda güvenilir bir danışmandır. Visa Franchise, müşterilerin kapasitelerini, tecrübelerini ve yatırım miktarını göz önünde bulundurarak onların kendilerine özgü ve şahsi durumları için en uygun seçeneği bulmalarını sağlamaktadır. Visa Franchise, Miami, Florida merkezli olup yurtiçi ve yurtdışında ofisleri bulunmaktadır.

Bir bayilik sahibi olmak istiyorsanız bize info@visafranchise.com adresine email atarak veya +1-888-550-7556 numarasından arayarak ulaşabilirsiniz.

Not: Visa Franchise, bayilik şirketlerinin temin ettikleri dışında herhangi bir finansal performans beyanında bulunmaz.
(1) E-2 Anlaşması Yatırımcı Vizesi Bir  – A.B.D.’Nin Bir Ticaret Ve Dolaşım Anlaşması Yaptığı Ve Devam Ettirdiği Bir Ülke – Vatandaşının Bir A.B.D Işletmesine Azımsanmayacak Bir Yatırım Yapması  (Genelde>$150,000) Durumunda A.B.D’de Yaşama Hakkı Tanımaktadır.
(2) EB-5 Vizesi A.B.D’de Yapılacak Yatırımın Ilk 2 Senesinde En Az 10 A.B.D Vatandaşına Veya Yeşil Kart Sahibine Iş Istihdamı Yaratacak Bir Işletmeye En Az 500,000 Dolarlık Bir Yatırım Gerektirmektedir. Yatırımcılar Ya Aktif Yatırımcı Olarak Kendi Işlerini Başlatabilir Ya Da Pasif Yatırımcı Olarak Belirlenmiş Bölgesel Merkezlere Yatırım Yapabilirler.

Latest Articles

Portekiz E-2 Vizesi Ülkesi Olabilir

Portekiz E-2 Vizesi Ülkesi Olabilir

E-2 vizesi İsrailliler için en hızlı ABD vize seçeneklerinden biri

E-2 vizesi İsrailliler için en hızlı ABD vize seçeneklerinden biri

E2 Vizesi için Franchise’ların Yararları

E2 Vizesi için Franchise’ların Yararları

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık ve E2 Vizesi

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık ve E2 Vizesi

Amerika’da Franchise Yatırımı ile Nasıl Oturum Alınır?

Amerika’da Franchise Yatırımı ile Nasıl Oturum Alınır?